Page 30

Pravo naknadnog uvida u zbrinu ocjenu kvalitete svog programa ili projekta omogućilo je gotovo 74% davatelja sredstava, dok je njih 61% omogućilo podnošenje prigovora. Obje kategorije su obvezne sukladno Uredbi, a tijela koja su sredstva dodjeljivala izvan natječaja odgovorila su kako ta dva pitanja nisu primjenjiva u njihovom slučaju.

Prije potpisivanja ugovora udruge su dužne dostaviti potpisanu Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja i potvrdu (dokaz) o nepostojanju javnog duga, a ovaj je propisani standard u 2016. godini primjenjivalo 61%, odnosno 65% davatelja sredstava. Čak trećina davatelja sredstava nije zatražila od udruge dostavu Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja. Svrha traženja ove izjave upravo je prevencija da se isti projekt i/ili iste aktivnosti ne financiraju od strane više davatelja sredstava nekoliko puta.

Programski izvještaj o provedbi projekata dostavilo je 74% udruga, dok je gotovo 83% udruga dostavljalo financijske izvještaje o provedbi projekata. Za razliku od prethodne godine kada je nepravilnosti u provedbi projekata otkrilo samo 9% davatelja sredstava, u 2016. godini taj postotak iznosi 17%.

Analizom Upitnika na razini javnih agencija, zaklada, zavoda i drugih javnih institucija utvrđeno je kako više od 70% davatelja sredstava smatra da postojanje strateških i/ili programskih dokumenata nije primjenjivo na planirana prioritetna područja i raspisivanje natječaja, dok svega 23% davatelja sredstava ima strateške i/ili programske dokumente temeljem kojih planira prioritetna područja i raspisuje natječaje. Ovakvi podaci pokazuju kako se u narednom razdoblju više pozornosti valja usmjeriti na podizanje kapaciteta davatelja financijskih sredstava, ali i tijela javne vlasti općenito, u području strateškog planiranja i povezivanja strateških ciljeva s proračunskim sredstvima kojima tijelo raspolaže, a također i u području uključivanja organizacija civilnoga društva u takvo strateško planiranje pojedinih tijela javne vlasti.

Ujedno, visok postotak davatelja sredstava (72%) ne dodjeljuje sredstva temeljem javnog natječaja, odnosno smatraju da Uredba nije primjenjiva. Financijska sredstva su dodijeljena temeljem javnog natječaja u tek 25% slučajeva.

Iako je Izjava o nepristranosti i povjerljivosti Uredbom propisana kao obvezni dokument koji je potrebno primjenjivati od strane davatelja sredstava, samo 23% davatelja sredstava označilo je kako sudionici postupka dodjele financijskih sredstava potpisuju Izjavu. Osim ovog niskog postotka, dodatno valja naglasiti kako je čak 68% davatelja sredstava jasno označilo kako ne potpisuju Izjavu. Kako se sredstva najčešće ne dodjeljuju temeljem javnog natječaja tako i Procjenu kvalitete u potpunosti provodi nezavisno stručno povjerenstvo kod samo 23% davatelja sredstava.

 

Ugovore prije dodjele financijskih sredstava udrugama potpisuje svega 48% davatelja sredstava, 19% davatelja potpisuje ugovore s pojedinim korisnicima, a s pojedinima ne, dok čak 33% davatelja sredstava izrijekom navodi da se ugovori ne potpisuju.

Prije potpisivanja ugovora udruge su dužne dostaviti potpisanu Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja i potvrdu (dokaz) o nepostojanju javnog duga no samo je 17%, odnosno 25% davatelja sredstava zaista i potvrdilo primjenu ovog standarda u 2016. godini. 75% ih Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja uopće nije tražilo, kao ni 63% koji nisu tražili niti dokaz o nepostojanju javnog duga.

15

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh