Page 294

poticanje lokalne zajednice za projekte zdrave zajednice promicanje lovstva i povećanje matičnih lovnih fondova medijacija rehabilitacija i terapijska intervencija nešto drugo Ukupno:

31.250,00 6.000,00 4.000,00 1.000,00 2.964.108,99

* * * * 1,1

2 2 1 1 35

0,1 0,1 * * 1,1

264.280.746,31

100,0

3120

100,0

* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1% N= broj projekata ili programa

3.3.2. Dodatni tip aktivnosti ili usluga koja se provodi projektom Najbrojniji dodatni tip aktivnosti su športska natjecanja koja se navode u 1139 projekata i financirana su s 100.456.977,92 kn, što čini 38% ukupnog iznosa. Druga najbrojnija zabilježena aktivnost su športske aktivnosti djece i mladih čiji je udio u ukupnom iznosu 19,5%, odnosno 51.650.791,46 kn. Slijede aktivnosti vezane uz organiziranje slobodnog vremena (druženja, klubovi, izleti, rekreacija, kreativne i zabavne aktivnosti), čiji je udio u ukupnom iznosu 3,5%, odnosno 9.235.083,62 kn. Ostale dodatne aktivnosti su prikazane u Tablici 333. Tablica 357. Dodatni tip aktivnosti ili usluga koja se provodi projektom Dodatni tip aktivnosti koja se provodi projektom

Iznos (kn)

%

N

%

športska natjecanja športske aktivnosti djece i mladih organiziranje slobodnog vremena (druženja, klubovi, izleti, rekreacija, kreativne i zabavne aktivnosti ...) aktivnosti usmjerene podizanju razine kvalitete života osoba s invaliditetom aktivnosti vezane uz zaštitu prirode i okoliša tehničke aktivnosti djece i mladih suradnja s lokalnim institucijama poticanje lokalne zajednice za projekte zdrave zajednice izvanškolsko i izvaninstitucionalno obrazovanje, stručno usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje medijska produkcija i izdavaštvo briga o osobama starije životne dobi (edukacija, tečajevi, radionice, druženja ...) usluge usmjerene na podizanje kvalitete i kulture življenja promicanje lovstva i povećanje matičnih lovnih fondova unaprjeđenje turističke ponude savjetovanje i psihosocijalna podrška nešto drugo

100.456.977,92 51.650.791,46

38,0 19,5

1139 1639

36,5 52,5

9.235.083,62

3,5

125

4,0

2.387.914,18

0,9

64

2,1

196.000,00 168.000,00 41.721,31 40.378,89

0,1 0,1 * * *

16 6 7 12

0,5 0,2 0,2 0,4 *

* *

1

19.352,75 14.156,25 5.000,00 1.000,00 99.977.391,36

* * * * 37,8

5 1 1 1 101

0,2 * * * 3,2

264.280.746,31

100,0

3120

100,0

Ukupno:

38.300,00 27.428,57 21.250,00

1

1

* *

* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1%. N= broj projekata ili programa

4. Raspisivanje, vrednovanje i praćenje natječaja za dodjelu sredstava projektima organizacija civilnoga društva iz proračuna HOO-a i športskih zajednica Podaci o postupku dodijeljenih sredstava i standardima financiranja u 2016. godini dostavljani su putem elektroničkih obrazaca Upitnika, koji su se ispunjavali u informacijskom sustavu eIzvještavanjeOCD. Od 55 športskih zajednica za koje je Ured za udruge putem informacijskog sustava eIzvještavanjeOCD zaprimio i odobrio ispunjen obrazac Detaljnog izvješća, samo je za 44 športske zajednice odobren i Upitnik.

279

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh