Page 292

Promocija športa i zdravog načina življenja Grupni fitnes programi (aerobic, fitnes, pilates i dr.) Ostale djelatnosti športske rekreacije Ukupno:

74.922,00 10.158,00 5.000,00

* * *

264.218.446,31

100,0

* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1%.

3. Korisnici i aktivnosti projekata 3.1.

Izravna korisnička skupina

Analizom podataka utvrđeno je da je najveći udio u ukupnom iznosu dodijeljenih sredstava kao skupina izravnih korisnika financiranih projekata u 2016. godini imala skupina športaša. Ona se spominje u 2061 projekata, financiranih u iznosu od 167.784.947,43 kn što je 63,5% ukupnog iznosa. Prema visini iznosa slijede građani – opća populacija s udjelom od 29,4% te udruge i građanske inicijative s udjelom od 2,3%. Ostali korisnici su zastupljeni s udjelom manjim od 2%, što je prikazano u Tablici 330. Tablica 354. Izravna korisnička skupina Izravna korisnička skupina

Iznos (kn)

%

N

%

športaši građani – opća populacija udruge i građanske inicijative djeca - opća populacija športaši s invaliditetom športski djelatnici mladi - opća populacija učenici djeca s teškoćama u razvoju djeca do 14 godina umirovljenici osobe s invaliditetom turistički djelatnici branitelji - veterani žene odgojno-obrazovni djelatnici stanovnici poslijeratnih zajednica lovci gluhe osobe slijepe i slabovidne osobe

167.784.947,43 77.622.112,26 6.152.822,90 4.381.472,00 3.059.708,02 3.002.706,19 1.365.855,50 532.508,63 181.040,00 78.178,38 35.230,00 29.000,00 13.500,00 9.500,00 7.000,00 6.440,00 6.125,00 6.000,00 4.600,00 2.000,00

63,5 29,4 2,3 1,7 1,2 1,1 0,5 0,2 0,1 * * * * * * * * * * *

2061 622 112 93 80 84 32 4 5 7 3 4 4 1 1 1 1 2 2 1

66,1 19,9 3,6 3,0 2,6 2,7 1,0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 * * * * 0,1 0,1 *

264.280.746,31

100,0

3120

100,0

Ukupno: * Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1%. N= broj projekata ili programa

3.2.

Neizravna korisnička skupina

Športski djelatnici su najzastupljenija neizravna korisnička skupina financirana u iznosu od 113.472.411,17 kn, odnosno 42,9% ukupnog iznosa. Slijede športaši, čiji je udio u ukupnom iznosu 41,2%, odnosno 108.971.977,87 kn . Ostale neizravne korisničke skupine su u ukupnom iznosu zastupljene s manje od 5% udjela u ukupno dodijeljenom iznosu, što se može vidjeti u Tablici 331. Tablica 355. Neizravna korisnička skupina Neizravna korisnička skupina

Iznos (kn)

%

N

%

277

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh