Page 290

javnog natječaja/poziva za realizaciju javnih potreba utvrđenih posebnim zakonom za aktivnosti za koje udruga ima isključivu nadležnost ili operativnu sposobnost i financirane su izravnom dodjelom sredstava za aktivnosti koje su zbog nepredviđenih događaja financirane izravnom dodjelom sredstava jednokratno za neplanirane aktivnosti, dodijeljena odlukom čelnika bez javnog natječaja Ukupno:

32.032.341,27

254.908.499,55

 695,78

2.078.084,00

425.191,60

 79,54

129.128,57

0,00

 100,00

0,00

45.717,79

 100,00

238.020.108,11

264.280.746,31

 11,03

2. Pregled dodijeljenih sredstava prema području financiranja iz proračuna HOO-a i športskih zajednica u RH Iako se moglo očekivati da će športske zajednice i savezi financirati samo športske djelatnosti, iz detaljnih izvješća koja su dostavljena razvidno je da su se manjim dijelom financirali i projekti u drugim područjima. Analizom dodijeljenih financijskih sredstava prema području financiranja utvrđeno je da je za područje športa dodijeljeno gotovo 100% ukupnog iznosa, odnosno 264.218.446,31 kn. Ostala područja su zastupljena s udjelom manjim od 0,1% ukupnog iznosa.

2.1.

Opća područja financiranja

U Tablici 324. navedeni su iznosi za sva opća područja financiranja, poredani prema veličini. Tablica 348. Pregled općih područja financiranja projekata organizacija civilnoga društva iz proračuna športskih zajednica Opće područje financiranja

Iznos (kn)

%

Šport Obrazovanje, znanost i istraživanje Socijalna djelatnost Gospodarstvo

264.218.446,31 38.300,00 20.000,00 4.000,00

99,98 * * *

264.280.746,31

100,0

Ukupno: * Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1%.

U Tablici 325. napravljena je usporedba općih područja financiranja iz proračuna športskih zajednica u 2016. u odnosu na 2015. godinu. Kao što je i za pretpostaviti, šport je i dalje područje financiranja s najvećim udjelom, ali se broj ostalih područja koji su financirani smanjio sa 8 na samo 4. Tablica 349. Pregled ukupnih financijskih sredstava dodijeljenih za projekte organizacija civilnoga društva iz proračuna športskih zajednica u 2016. u odnosu na 2015. godinu Dodijeljeni iznos Dodijeljeni iznos Opće područje financiranja % u 2015. (kn) u 2016. (kn) Šport 237.100.958,11 264.218.446,31  11,4 Kultura i umjetnost 362.400,00 0,00  100,0 Ostala područja djelovanja 183.000,00 0,00  100,0 Zaštita i spašavanje 140.000,00 0,00  100,0 Socijalna djelatnost 134.000,00 20.000,00  85,1 Branitelji i stradalnici 90.000,00 0,00  100,0 Tehnička kultura 7.750,00 0,00  100,0 Zaštita okoliša i prirode 2.000,00 0,00  100,0 Obrazovanje, znanost i istraživanje 0,00 38.300,00  100,0 Gospodarstvo 0,00 4.000,00  100,0 Ukupno:

238.020.108,11

264.280.746,31

11,0

275

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh