Page 287

Kod većine športskih zajednica javni natječaj/poziv bio je otvoren najmanje 30 dana, a natječajna dokumentacija sadržavala je sve Uredbom propisane obrasce. Nakon raspisivanja natječaja informativne radionice za potencijalne prijavitelje organizirao je manji broj športskih zajednica, ali većina ih je omogućila postavljanje pitanja o prijavi putem elektroničke pošte.

Samo 27 športskih zajednica je odgovorilo da kod njih postoji utvrđeni postupak za sprječavanje sukoba interesa u provedbi natječaja, a kod 29 zajednica sudionici postupka dodjele financijskih sredstava projektima udruga potpisuju Izjavu o nepristranosti i povjerljivosti.

U 30 športskih zajednica procjenu kvalitete prijavljenih projekata i programa obavlja nezavisno stručno povjerenstvo, a kod samo 16 zajednica u radu tog povjerenstva sudjeluju vanjski članovi - stručnjaci za područje natječaja.

Od 44 športske zajednice koje su odgovarale na pitanja, njih 34 potpisuju ugovor s udrugom prije početka provedbe aktivnosti i isplate sredstava.

Udruge su dužne dostaviti programsko izvješće u svrhu praćenja provedbe financiranog projekta u 34 športske zajednice, a financijsko izvješće u 41 zajednici. U terenske posjete odlazi samo 17 športskih zajednica.

1. Pregled sredstava dodijeljenih iz proračuna Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora i športskih zajednica u Republici Hrvatskoj Središnji državni ured za šport ukupno je dodijelio 151.476.179,51 kn. Od tog je iznosa Hrvatskom olimpijskom odboru dodijeljeno 113.908.770,00 kn, dok je Hrvatskom paraolimpijskom odboru dodijeljeno 10.326.627,00kn. Hrvatski športski savez gluhih, kojemu je dodijeljeno 2.014.988,40 kn, izvijestio je da nije dodjeljivao sredstva organizacijama civilnoga društva. U 2016. godini iz proračuna HOO-a, HPO-a i športskih zajednica u Republici Hrvatskoj ukupno je dodijeljeno 264.280.746,31 kn. Najveći iznos, 99.977.391,36 kn, dodijelio je HOO s udjelom od 37,8% u odnosu na ukupni iznos, te redom: Športski savez Grada Zagreba - 75.279.035,01 kn (28,5%), Zajednica športskih udruga grada Osijeka - 8.707.478,00 kn (3,3%), Zajednica športskih udruga grada Rijeke 'Riječki športski savez''' - 6.790.911,62 kn (2,6%) i Športska zajednica grada Zadra - 6.126.893,76 kn (2,3%). Ostali davatelji sredstava u 2016. godini iz proračuna športskih zajednica dodijelili su iznose čiji je udio manji od 2% ukupnog iznosa. Detaljan prikaz dodijeljenih iznosa prema svim športskim zajednicama nalazi se u tablici kako slijedi. Tablica 345. Pregled dodijeljenih sredstava iz proračuna športskih zajednica Dodijeljena Naziv davatelja sredstava sredstva (kn) Hrvatski olimpijski odbor 99.977.391,36 Športski savez Grada Zagreba 75.279.035,01 Zajednica športskih udruga grada Osijeka 8.707.478,00 Zajednica športskih udruga grada Rijeke 'Riječki športski savez''' 6.790.911,62 Športska zajednica grada Zadra 6.126.893,76 Samoborski športski savez 5.063.369,05 Športska zajednica grada Pule 4.902.423,00 Zajednica športskih udruga Kaštela 3.902.149,00

% 37,8 28,5 3,3 2,6 2,3 1,9 1,9 1,5

Broj projekata 101 516 76 111 115 101 82 41

272

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh