Page 271

financijskih sredstava. Najveći udio čine sredstva dodijeljena putem javnog natječaja za projekte organizacija civilnoga društva u iznosu od 9.017.420,83 kuna, odnosno 68,4% ukupno dodijeljenog iznosa. Veličinom iznosa slijede sredstva dodijeljena na neki drugi način koji nije predviđen Uredbom – ukupno je dodijeljeno 3.749.413,07 kuna (28,4%), što ukazuje na to da turističke zajednice još uvijek ne prepoznaju Uredbu kao propis koji su kao davatelj sredstava iz javnih izvora obvezni primjenjivati. Odlukom čelnika bez javnog natječaja dodijeljena su sredstva u iznosu od 266.593,66 kn (2%), za provedbu javne ovlasti povjerene posebnim zakonom 65.000,00 kuna (0,5%), izravnom dodjelom sredstava za aktivnosti za koje udruga ima isključivu nadležnost ili operativnu sposobnost dodijeljeno je 54.000,00 kuna (0,4%), a za sponzorstva javnih trgovačkih društava 26.500,00 kuna (0,2%). Iznos od 2.000,00 kuna dodijeljen je za realizaciju javnih potreba utvrđenih posebnim zakonom. Tablica 320. Oblik i namjena dodjele financijskih sredstava Oblik i namjena dodjele financijskih sredstava

N

za projekte i programe organizacija civilnoga društva putem javnog natječaja/poziva jednokratno za neplanirane aktivnosti, dodijeljena odlukom čelnika bez javnog natječaja za provedbu javne ovlasti povjerene posebnim zakonom za aktivnosti za koje udruga ima isključivu nadležnost ili operativnu sposobnost i financirane su izravnom dodjelom sredstava sponzorstva javnih trgovačkih društava za realizaciju javnih potreba utvrđenih posebnim zakonom sredstva dodijeljena na neki drugi način koji nije predviđen Uredbom

459

Dodijeljeni iznos (kn) 9.017.420,83

114

266.593,66

2,0

2 5

65.000,00 54.000,00

0,5 0,4

5 1 359

26.500,00 2.000,00 3.749.413,07

0,2 * 28,4

Ukupno:

13.180.927,56

100,0

% 68,4

N u tablici označava broj turističkih zajednica koje su koristile pojedini oblik i namjenu dodjele sredstava, uz napomenu da je u tom pitanju bilo moguće odabrati više ponuđenih odgovora. * Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1%

2. Pregled sredstava dodijeljenih iz proračuna turističkih zajednica prema području financiranja 2.1. Opća područja financiranja Analizom dodijeljenih financijskih sredstava prema području financiranja utvrđeno je da je iz proračuna turističkih zajednica najveći iznos financijskih sredstava dodijeljen za područje gospodarstva, odnosno 6.301.733,00 kn, što čini gotovo polovicu ukupnog iznosa (47,8%). Područje športa je na drugom mjestu sa dodijeljenih 2.896.137,76 kn, odnosno 22% ukupno dodijeljenih sredstava. Područje kulture i umjetnosti financirano je s 2.294.423,20 kn (17,4%), ostala područja djelovanja iznosom od 792.493,60 kn (6%), a zaštita okoliša i prirode sa 312.900,00 kn (2,4%). Ostala područja financiranja u ukupno dodijeljenom iznosu sudjeluju sa manje od 2%. U Tablici 236. navedeni su iznosi za sva područja financiranja, poredani prema veličini. Tablica 321. Pregled općih područja financiranja Opće područje financiranja Gospodarstvo Šport Kultura i umjetnost Zaštita okoliša i prirode Održivi razvoj Zaštita i spašavanje Duhovnost

Iznos 6.301.733,00 2.896.137,76 2.294.423,20 312.900,00 156.000,00 109.600,00 72.500,00

% 47,8 22,0 17,4 2,4 1,2 0,8 0,6

256

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh