Page 268

natječaje/pozive u 2016. godini. Najveći iznos, 5.805.233,00 kn, dodijelila je Turistička zajednica grada Zagreba, s udjelom od 70% u odnosu na ukupan iznos. 

Iz odgovora turističkih zajednica o usklađenosti standarda i postupaka odobravanja financijskih i nefinancijskih podrški s Uredbom vidljivo je da je samo 9 turističkih zajednica (22,5%) potvrdilo postojanje strateških i/ili programskih dokumenata temeljem kojih su se planirala prioritetna područja i raspisivanje natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz njihove nadležnosti.

Od 12 turističkih zajednica koje su provele javne natječaje/pozive u 2016. godini, samo njih 6 je odgovorilo da su im natječaji otvoreni najmanje 30 dana te da sa sudionicima postupka dodjele financijskih sredstava projektima i programima udruga potpisuju Izjavu o nepristranosti i povjerljivosti.

Sve turističke zajednice omogućile su prijaviteljima naknadni uvid u zbirnu ocjenu kvalitete svog projekta, dok manje od polovice turističkih zajednica (47,5%) potpisuje ugovore s udrugama.

Također, samo 6 turističkih zajednica je zatražilo od udruga dokaz o nepostojanju javnog duga i Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja kojom udruge izjavljuju da isti projekt odnosno iste aktivnosti i korisnici nisu već financirane od strane nekog drugog davatelja sredstava iz javnih izvora.

Samo 42,5% turističkih zajednica odgovorilo je da od udruga traže programsko izvješće u svrhu praćenja provedbe financiranog projekta, 35% ih je tražilo dostavu financijskog izvješća, dok ih je 47,5% provedbu financiranih projekata pratilo odlaskom na terenske posjete.

1. Pregled sredstava dodijeljenih organizacijama civilnoga društva iz proračuna turističkih zajednica Izvješće o financiranju organizacija civilnoga društva zatraženo je od Hrvatske turističke zajednice i 309 turističkih zajednica u Republici Hrvatskoj, a traženi podaci ispravno su dostavljeni od njih 74 sa ukupno dodijeljenih 13.180.927,56 kn za 945 projekata. 46 turističkih zajednica izvijestilo je kako u 2016. godini nisu dodjeljivale sredstva za projekte organizacija civilnoga društva. U usporedbi sa 2015. godinom, u 2016. godini turističke zajednice dodijelile su 3.732.494,75 kn manje sredstava (smanjenje od 28,3%). Tablica 318. Usporedba dodijeljenih sredstava u 2015. i 2016. godini na razini turističkih zajednica Dodijeljeni iznos u Dodijeljeni iznos u Dodijeljena financijska i nefinancijska sredstva 2015. (kn) 2016. (kn)

Trend (%)

Sredstva iz proračuna turističkih zajednica Ukupno:

16.913.422,31

13.180.927,56

 28,3

16.913.422,31

13.180.927,56

 28,3

253

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh