Page 267

VI. Analiza financijskih sredstava dodijeljenih iz proračuna turističkih zajednica Temeljem provedene analize moguće je zaključiti sljedeće: 

Od Hrvatske turističke zajednice i 309 turističkih zajednica u Republici Hrvatskoj, Ured za udruge je putem informacijskog sustava eIzvještavanjeOCD zaprimio i odobrio ispunjen obrazac Detaljnog izvješća 74 turističke zajednice, odnosno samo 23,8% ukupnog broja turističkih zajednica.

Upitnik za procjenu usklađenosti postupaka dodjele sredstava udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva sa Uredbom u 2016. godini Ured za udruge je zaprimio i odobrio od 86 turističkih zajednica (od kojih je 46 izjavilo kako nisu dodjeljivale sredstva u 2016. godini). Dakle, vidljivo je da visoki postotak turističkih zajednica nije dostavilo Upitnik (72,2%), odnosno njih 224.

U 2016. godini za projekte organizacija civilnoga društva iz proračuna turističkih zajednica u Republici Hrvatskoj ukupno je dodijeljeno 13.180.927,56 kn za 945 projekata.

Najveći iznos, 6.221.233,00 kn, dodijelila je Turistička zajednica grada Zagreba (47,2%).

Analiza odgovora na upit o obliku i namjeni dodjele sredstava pokazuje da su turističke zajednice najveći dio sredstava dodijelile putem javnog natječaja za projekte organizacija civilnoga društva u iznosu od 9.017.420,83 kuna, odnosno 68,4% ukupno dodijeljenog iznosa.

Za područje gospodarstva, dodijeljeno je čak 6.301.733,00 kn, što čini gotovo polovicu ukupnog iznosa (47,8%).

Analizom podataka utvrđeno je da su najveći udio u ukupnom iznosu dodijeljenih sredstava u 2016. godini, kao skupina izravnih korisnika financiranih projekata imali turisti, koji se spominju u 322 slučaja financirana u iznosu od 7.807.224,62 kn (59,2% ukupnog iznosa). Prema visini iznosa slijede športaši sa 1.640.587,89 kn (12,4%).

Opća populacija građana neizravna su korisnička skupina u najvećoj mjeri zastupljena u ukupno dodijeljenom iznosu sa 8.456.096,01 kn, odnosno 64,2% ukupno dodijeljenog iznosa. Drugo mjesto zauzimaju turisti sa iznosom od 1.666.548,70 kn (12,6%).

Rezultati analize pokazuju da je unaprjeđenje turističke ponude najviše financirana osnovna aktivnost ili usluga na razini turističkih zajednica u Republici Hrvatskoj u 2016. godini, sa iznosom od 8.222.966,38 kn, odnosno 62,4%. Slijede športska natjecanja u iznosu od 2.174.700,33 kn (16,5%) te kulturno stvaralaštvo s udjelom od 6,5%, odnosno 851.713,00 kn.

Iz dostavljenih podataka vidljivo je da 99,9% financiranih projekata traje do 12 mjeseci, dok ih samo 0,1% ih traje dulje od 12 mjeseci.

S obzirom na status provedbe projekta, iz dostavljenih je podataka razvidno kako je 99,9% projekata provedeno sukladno ugovoru, dok je kod 0,1% projekata provedba u tijeku.

Od ukupno 40 obrađenih Upitnika turističkih zajednica u Republici Hrvatskoj koje su dodjeljivale sredstva organizacijama civilnoga društva, samo ih je 12 provelo javne 252

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh