Page 265

Nakon raspisivanja natječaja organiziraju se informativne radionice za potencijalne prijavitelje

56

3

7

1

Potencijalni prijavitelji na raspisane natječaje imaju postavljanja pitanja o prijavi putem elektroničke pošte

56

11

0

0

Odgovori na postavljena pitanja potencijalnih prijavitelja objavljuju se javno na mrežnim stranicama davatelja sredstava

56

3

5

3

Povjerenstvo za otvaranje prijava i provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja otvara pristigle prijave i utvrđuje ispunjavaju li propisane uvjete natječaja nakon isteka roka za prijavu

56

10

1

0

Procjenu kvalitete prijavljenih projekata i programa obavlja nezavisno stručno povjerenstvo

56

10

1

0

U radu nezavisnog stručnog povjerenstva sudjeluju zaposlenici davatelja financijskih sredstava

56

11

0

0

U radu nezavisnog stručnog povjerenstva sudjeluju vanjski članovi – stručnjaci za područje natječaja

57

1

8

1

Članovi nezavisnog stručnog povjerenstva za procjenu kvalitete prijavljenih projekata i programa dobivaju naknadu za obavljeni rad

57

0

10

0

Rezultati javnog natječaja / poziva javno se objavljuju

56

11

0

0

Svaki prijavitelj dobiva pisanu obavijest o neuspješnoj prijavi, s pojašnjenjem nedostatka, odnosno dobivene ocjene

56

9

1

1

Prijavitelji imaju pravo naknadnog uvida u zbirnu ocjenu kvalitete svog programa ili projekta

56

11

0

0

Prijavitelji imaju pravo podnošenja prigovora na odluku o neispunjavanju propisanih uvjeta natječaja, odnosno na odluku o dodjeli financijskih sredstava

56

11

0

0

Prigovore rješava posebno ustrojeno povjerenstvo

56

10

0

1

55

4

8

0

S udrugom se, prije početka provedbe aktivnosti i isplate sredstava, potpisuje ugovor

1

22

42

2

Udruge su dužne, prije potpisa ugovora, dostaviti potpisanu Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja

1

10

55

1

Udruge su dužne, prije potpisa ugovora, dostaviti dokaz o nepostojanju javnog duga

1

10

55

1

Udruge su dužne dostaviti programsko izvješće u svrhu praćenja provedbe financiranog projekta ili programa

1

13

51

2

Udruge su dužne dostaviti financijsko izvješće u svrhu praćenja provedbe financiranog projekta ili programa

1

19

45

2

Provedba financiranih projekata i programa prati se i odlaskom na terenske posjete

1

2

58

6

Tijekom praćenja provedbe financiranih projekata i programa otkrivene su nepravilnosti u provedbi

2

0

65

0

Postoji propisana interna procedura postupanja nepravilnostima prilikom provedbe natječaja

s

mogućnost

otkrivenim

N u tablici označava broj odgovora

4.3. Povrat sredstava 250

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh