Page 264

Iz odgovora trgovačkih društava o usklađenosti standarda i postupaka odobravanja financijskih i nefinancijskih podrški s Uredbom vidljivo je da samo 41% trgovačkih društava u vlasništvu JLPS koja su raspisivala natječaje za dodjelu donacija ima strateške i/ili programske dokumente temeljem kojih su planirala prioritetna područja i raspisivanje natječaja za financiranje projekata udruga iz svoje nadležnosti. Na pitanje o potpisivanju ugovora, 22 trgovačka društva odgovorila su da potpisuju ugovore s udrugama (32,83%) odnosno manje od trećine. Posebno je zabrinjavajuć podatak da 85% javnih trgovačkih društava nije od budućih korisnika zatražilo potvrdu o nepostojanju javnog duga niti Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja kojom udruge izjavljuju da isti projekt odnosno iste aktivnosti i korisnici nisu već financirane od strane nekog drugog davatelja sredstava iz javnih izvora. Podaci o dostavljanju i pregledavanju programskih i financijskih izvješća korisnika kojima se provjerava jesu li sredstva utrošena na predviđen način također su zabrinjavajući. Samo 19% trgovačkih društava zatražilo je programsko izvješće, a njih 28% zatražilo je financijsko izvješće. Samo 3% trgovačkih društava odlazi na terenski posjet korisnicima sredstava, a niti jedno trgovačkog društvo nije odgovorilo da je u provedbi projekata otkrilo nepravilnosti.

Tablica 317. Standardi i postupci za dodjelu sredstava N/P

DA

N NE

DJELOMIČNO

56

10

1

0

56

11

0

0

Planovi raspisivanja natječaja objavljuju se na godišnjoj razini

56

10

0

1

Raspisani javni natječaji / pozivi otvoreni su najmanje 30 dana

56

11

0

0

Prilikom raspisivanja natječaja, u natječajnoj dokumentaciji utvrđuju se ukupna raspoloživa financijska sredstva te najviši i najniži iznos koji će biti ugovoren

56

7

1

3

Prilikom raspisivanja natječaja, u natječajnoj dokumentaciji utvrđuje se okvirni broj projekata koji će biti financirani

56

7

4

0

Postoji posebna ustrojstvena jedinica za provedbu natječaja, kojoj su ti poslovi (između ostalih) u opisu nadležnosti

56

8

1

2

Postoji utvrđeni postupak za sprječavanje sukoba interesa u provedbi natječaja

56

11

0

0

Sudionici postupka dodjele financijskih sredstava projektima i programima udruga potpisuju Izjavu o nepristranosti i povjerljivosti

1

14

52

0

Raspisani natječaji imaju natječajnu dokumentaciju koja sadrži sve Uredbom propisane obvezne obrasce

56

10

0

1

Raspisani natječaji propisuju osnovna mjerila koja udruge moraju zadovoljiti prije odobravanja i ugovaranja sredstava (članak 5. Uredbe)

56

11

0

0

Standardi i postupci za dodjelu sredstava koji su se primjenjivali Postoje strateški i/ili programski dokumenti temeljem kojih su se planirala prioritetna područja i raspisivanje natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz svoje nadležnosti Financijska sredstva se projektima i programima udruga dodjeljuju u pravilu putem natječaja / javnog poziva, sukladno članku 6. stavak 1. i 2. Uredbe

249

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh