Page 261

usluge usmjerene na programe samopomoći (korisnicima materijalne pomoći te drugim marginaliziranim i socijalno ugroženim skupinama) prevetivni zdravstveni pregledi i savjetovanja usluge u razvoju neprofitnog poduzetništva promicanje lovstva i povećanje matičnih lovnih fondova zastupanje pred sudovima pružanje terenskih usluga pojedincima, obiteljima ili grupama korisnika (prijevoz osoba s invaliditetom i starijih, kućni i bolnički posjeti, pomoć u kući ...) organiziranje likovne kolonije unaprjeđenje smještaja unutar obitelji ili oblici zamjene za obiteljsku skrb unaprjeđenje turističke ponude osposobljavanje volontera, posredovanje u volontiranju, volonterski servisi izgradnja kapaciteta javnih ustanova pružatelja usluga izgradnja kapaciteta javne i lokalne uprave umrežavanje organizacija zajedničkih aktivnosti roditelja i djece s poremećajima u ponašanju javno zagovaranje (lobiranje, kampanje, direktne akcije, nezavisno praćenje i predlaganje javnih politika ...) usluge privremenog smještaja (prihvatilišta za beskućnike, skloništa za žrtve nasilja) usluge njege i dugotrajne skrbi u zajednici (uključujući i hospicij) usluge dnevnog ili poludnevnog boravka (osobe više životne dobi, djeca i odrasle osobe s invaliditetom) nešto drugo Ukupno: * Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1%; N= broj projekata

8.400,00

0,2

4

0,3

7.700,80 7.507,86 6.500,00 5.000,00

0,2 0,2 0,1 0,1

4 4 4 1

0,3 0,3 0,3 0,1

4.920,00

0,1

5

0,4

4.500,00

0,1

2

0,2

4.000,00

0,1

1

0,1

4.000,00

0,1

2

0,2

3.750,00

0,1

2

0,2

3.250,00 2.500,00 2.460,34

0,1 0,1 *

3 2 3

0,2 0,2 0,2

2.000,00

*

1

0,1

1.300,00

*

2

0,2

1.033,12

*

2

0,2

1.000,00

*

1

0,1

300,00

*

1

0,1

233.300,69 4.923.312,21

4,7 100,00

36 1.209

3,0 100,00

3.3.2. Dodatni tip aktivnosti ili usluga koji se provodi projektom Najbrojniji dodatni tip aktivnosti odnosi se na športska natjecanja koji se navodi u 212 projekata i financiran je sa 1.254.046,98 kn, što čini 25,5% ukupnog iznosa. Druga najbrojnija zabilježena aktivnost odnosi se na športske aktivnosti djece i mladih u ukupnom iznosu od 1.081.264,17 kn odnosno 22%, organiziranje slobodnog vremena (14,2%) i usluge usmjerene na podizanje kvalitete i kulture življenja (11,5%). Ostale dodatne aktivnosti su prikazane u Tablici 315. Tablica 315. Dodatni tip aktivnost ili usluga projekata Dodatni tip aktivnost ili usluga koji se provodi projektom športska natjecanja športske aktivnosti djece i mladih organiziranje slobodnog vremena (druženja, klubovi, izleti, rekreacija, kreativne i zabavne aktivnosti ...) usluge usmjerene na podizanje kvalitete i kulture življenja kulturno stvaralaštvo aktivnosti vezane uz zaštitu prirode i okoliša aktivnosti usmjerene podizanju razine kvalitete života osoba s invaliditetom unaprjeđenje turističke ponude poticanje lokalne zajednice za projekte zdrave zajednice humanitarne usluge za siromašne građane (podjela bonova za kupnju hrane, sufinanciranje dijela troškova...) informiranje i osvještavanje javnosti (tribine, konferencije, javni nastupi, kampanje ...) osposobljavanje volontera, posredovanje u volontiranju, volonterski servisi

Iznos 1.254.046,98 1.081.264,17

% 25,5 22,0

N 212 185

% 17,5 15,3

700.787,06

14,2

193

16,0

564.633,58 192.706,60 104.394,15

11,5 3,9 2,1

138 77 29

11,4 6,4 2,4

87.380,63

1,8

29

2,4

85.299,41 80.326,48

1,7 1,6

30 34

2,5 2,8

79.261,72

1,6

30

2,5

76.100,00

1,5

30

2,5

55.250,00

1,1

7

0,6

246

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh