Page 254

Specifično područje djelovanja Ostale djelatnosti razvojne suradnje Razvojna suradnja Demokratska tranzicija Ostale djelatnosti iz područja međunarodne suradnje Međunarodna prijateljstva

Iznos 2.000,00 1.000,00 1.000,00 500,00 300,00

% 41,7 20,8 20,8 10,4 6,3

4.800,00

100,00

Ukupno:

2.2.9. Obrazovanje, znanost i istraživanje Tablica 303. Pregled specifičnih područja obrazovanje, znanost i istraživanje Specifično područje financiranja

Iznos

Odgoj i obrazovanje za zaštitu i promicanje povijesno-kulturne baštine i nacionalnoga identiteta Ostale djelatnosti iz područja obrazovanja, znanosti i istraživanja Znanost, stručni rad i istraživanje Cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih Ostale djelatnosti odgoja i obrazovanja Odgoj i obrazovanje Odgoj i obrazovanje za aktivno sudjelovanje u razvoju demokratske kulture Odgoj i obrazovanje za zaštitu i promicanje ljudskih prava Razvoj i promicanje odgoja i obrazovanja Izdavanje znanstvenih i stručnih publikacija Izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje Znanstvenoistraživački rad Poticanje kreativnosti i stvaralaštva u odgoju i obrazovanju Prirodne znanosti Potpora obrazovanju djece i mladih s posebnim potrebama Društvene znanosti Strukovne udruge u području znanosti, stručnog rada i istraživanja Odgoj i obrazovanje za održivi razvoj, zdrave načine života i očuvanje prirode Umjetnost Popularizacija znanosti Tehničke znanosti Ukupno:

%

31.000,00

29,3

9.340,00 8.500,00 8.000,00 8.000,00 5.500,00 5.000,00 5.000,00 4.900,63 4.362,50 3.000,00 3.000,00 2.800,00 2.500,00 1.200,00 1.000,00 1.000,00

8,8 8,0 7,6 7,6 5,2 4,7 4,7 4,6 4,1 2,8 2,8 2,6 2,4 1,1 0,9 0,9

500,00

0,5

500,00 400,00 250,00 105.753,13

0,5 0,4 0,2 100,00

2.2.10. Održivi razvoj Tablica 304. Pregled specifičnih područja održivi razvoj Specifično područje financiranja

Iznos

Razvoj urbanih područja Ostale djelatnosti iz područja održivog razvoja Edukacija za održivi razvoj urbanih područja Razvoj ruralnih područja Održivi turizam Ukupno:

%

8.500,00 4.342,00 4.000,00 1.000,00 500,00

46,3 23,7 21,8 5,5 2,7

18.342,00

100,00

2.2.11. Socijalna djelatnost Tablica 305. Pregled specifičnih područja socijalna djelatnosti Specifično područje financiranja Socijalna pomoć i podrška Pomoć i podrška osobama s invaliditetom Pomoć i podrška djeci Pomoć i podrška starijim osobama Humanitarna pomoć

Iznos 78.384,37 45.776,00 37.752,10 31.868,19 20.050,00

% 25,3 14,8 12,2 10,3 6,5

239

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh