Page 25

su 5.650.240.202,00 kn, a ukupni rashodi 5.381.505.076,00 kn, dok su ukupni primici udruga (koje vode jednostavno knjigovodstvo) bili 411.657.535,00 kn, a ukupni izdaci 400.840.811,00 kn. Udruge u Republici Hrvatskoj su u 2016. godini primile donacija u iznosu od 2,2 milijarde kn, od čega su preko 50% sredstava primili iz državnog i lokalnih proračuna, više od 20% od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija, a gotovo 15% (više od 300 milijuna kn) bili su prihodi od trgovačkih društva i ostalih pravnih osoba. Sukladno podacima u Registru neprofitnih organizacija, u 2016. u udrugama je bilo 13.411 zaposlenika i 41.331 volontera koji su odradili 2.974.477 volonterskih sati. Uspoređujući dodijeljene iznose iz Izvješća s podacima iz Registra neprofitnih organizacija, moguće je zaključiti da je razlika u iznosima rezultat činjenice da čak 50% davatelja sredstava, ponajprije javnih trgovačkih društava i jedinica lokalne samouprave, nije dostavilo izvješće, a treba imati u vidu i mogućnost da je značajan dio financijskih sredstava dodijeljen od privatnih trgovačkih društava koji nisu obveznici primjene Uredbe. Također, uspoređujući podatke koje je Ured za udruge zaprimio od davatelja sredstava za 2016. godinu s podacima iz financijskih izvještaja javno dostupnih u Registru neprofitnih organizacija, moguće je zaključiti da je potrebno dodatno raditi na osvještavanju davatelja sredstava o ispunjavaju svojih obveza sukladno Uredbi. Kao i svake godine, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske svim službenicima i službenicama u tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i regionalne samouprave, zaposlenicima u trgovačkim društvima u vlasništvu jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, turističkim, vatrogasnim i športskim zajednicama, te zajednicama tehničke kulture na državnoj razini i razini jedinica lokalne i područne samouprave zahvaljuje na suradnji u prikupljanju, obradi i dostavljanju svih traženih informacija. Nadamo se da smo uspjeli na objektivan način prikazati relevantne informacije o financiranju projekata i programa u 2016. godini te da će informacije pomoći davateljima financijskih sredstava u planiranju budućih natječaja, a organizacijama civilnoga društva u kvalitetnijoj pripremi projektnih prijedloga. Na kraju Izvješća u Prilogu 1 nalazi se objedinjeni prikaz financijskih sredstava dodijeljenih iz proračuna županija, gradova i općina u 2016. godini. U Prilogu 2 nalazi se popis svih projekata i programa udruga financiranih iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2016.

10

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh