Page 244

za komunalnu djelatnost JELSA PLUS d.o.o. Ježinac d.o.o. JP Komunalac d.o.o. Junakovci d.o.o. KAPLJA društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i odvodnju Kemauček d.o.o. KLOBUČAC d.o.o. za usluge Knjigovodstvo Čazma d.o.o. KOMUNALAC ČAGLIN d.o.o. Komunalac d.o.o. Grubišno Polje KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti Komunalac Glina d.o.o. Komunalac Konjščina d.o.o. Konjščina Komunalac Petrinja d.o.o. Komunalac Slivno d.o.o. KOMUNALAC, d. o. o. Matulji KOMUNALAC, d. o. o. za vodoopskrbu i druge komunalne djelatnosti Delnice KOMUNALAC- vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice Komunalije d.o.o. Novalja KOMUNALNI SERVIS d. o. o. za komunalnu djelatnost KOMUNALNI SERVISI POPOVAČA d.o.o. za usluge i trgovinu Komunalno društvo Dubašnica d.o.o. Malinska Komunalno društvo Jarmina d.o.o. za komunalne djelatnosti Komunalno društvo Kijevo d.o.o. Kijevo Komunalno društvo Kolan d.o.o. Komunalno društvo Kostrena d.o.o. Komunalno društvo Lokvarka d.o.o. Komunalno društvo Markušica d.o.o. KOMUNALNO DRUŠTVO POLAČA d.o.o. Komunalno drušvo Draganić d.o.o. Komunalno gospodarstvo Bistra d.o.o. KOMUNALNO GOSPODARSTVO BRCKOVLJANI, društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti KOMUNALNO GOSPODARSTVO POKUPSKO d.o.o. za komunalne usluge Komunalno Kapela d.o.o. KOMUNALNO KLIS d.o.o. za komunalne djelatnosti KOMUNALNO KP društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu, komunalne i druge usluge (Kloštar Podravski) Komunalno Pitomača d.o.o. Pitomača Komunalno poduzeće Gornja Rijeka d.o.o. Komunalno poduzeće Kapelakom d.o.o. Komunalno poduzeće Kravarsko d.o.o. Komunalno poduzeće Lekenik d.o.o. KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO ČABAR društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti

0,00

/

/

0,00 0,00

/ /

/ /

0,00

/

/

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

/ / / / /

/ / / / /

0,00

/

/

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

/ / / / /

/ / / / /

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

/ / / / / / / /

/ / / / / / / /

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00 0,00 0,00 0,00

/ / / /

/ / / /

0,00

/

/

229

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh