Page 243

DUBROVAČKA BAŠTINA d.o.o. za poslovanje nekretninama i usluge Dubrovačka razvojna agencija DURA d.o.o. Dukom d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Dukom plin d.o.o. za distribuciju plina Dunea d.o.o. - Dubrovnik EKO-START d.o.o. Ekos d.o.o. za gospodarenje otpadom ERGOZOR d.o.o. za trgovinu i usluge Finida d.o.o. GACKA d.o.o. GAJETA d.o.o. Garancijska agencija Varaždinske županije d.o.o. Garčin d.o.o. GEOPODRAVINA d.o.o. za koordinaciju provedbe programa uporabe geotermalne energije na lokaciji Kutnjak - Lunjkovec Geotermalni izvori d.o.o. GIU PROMINS PMS GIU „CROATIASTOČAR“ GKP Čakom d.o.o. Čakovec Gospodarenje otpadom Zagrebačke županije d.o.o. Gospodarsko interesno udruženje vodnogospodarskih trgovačkih društva GPK PRE-KOM d.o.o. Prelog Gračac čistoća d.o.o. za komunalne djelatnosti Gračišće d.o.o. Gračišće GRAD-KOM društvo s ograničenom odgovornošću za građevinarstvo i usluge Gradska tržnica d.o.o. Daruvar Gradska tržnica Sisak d.o.o. GRADSKO KOMUNALNO DRUŠTVO DOBRA društvo s ograničenom odgovornošću Gradsko poduzeće d.o.o. Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. Groblja Jastrebarsko d.o.o. GROBLJE DUBAC d.o.o. GUBAVICA d.o.o. Hrast d.o.o. Agencija za razvoj Vukovarskosrijemske županije HRVATSKI RADIO OTOČAC, društvo s ograničenom odgovornošću Humkom d.o.o. Humvio d.o.o. INFORMATIVNI CENTAR - HRVATSKA RADIO POSTAJA ČAZMA društvo s ograničenom odgovornošću Infra-grad d.o.o. Obrovac INKUBATOR SOLIN d.o.o. za usluge Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. Istarske ljekarne IVAKOP d.o.o. IVALAN TERME društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge IVAPLIN d.o.o. IVS - Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. JELKOM d.o.o. JELKOM, društvo s ograničenom odgovornošću

0,00

/

/

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

/ / / / / /

/ / / / / /

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

/ / / / /

/ / / / /

0,00

/

/

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

/ / / / /

/ / / / /

0,00

/

/

0,00 0,00 0,00

/ / /

/ / /

0,00

/

/

0,00 0,00

/ /

/ /

0,00

/

/

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

/ / / / /

/ / / / /

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00 0,00

/ /

/ /

0,00

/

/

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

/ / / / /

/ / / / /

0,00

/

/

0,00 0,00 0,00 0,00

/ / / /

/ / / /

228

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh