Page 242

PODUZETNIČKI INKUBATOR BIOS d.o.o. za istraživanje, razvoj i ostale poslovne djelatnosti 1. Maj Labin d.o.o. Labin EKO - DUNAV d.o.o. za komunalno gospodarstvo EKO JANKOVCI d.o.o. IDA d.o.o. (Istarska razvojna agencija) Komunalac d.o.o. Korenica Komunalac Nin d.o.o. za komunalne djelatnosti Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. Labin stan d.o.o. Labin LUČKA UPRAVA POREČ PAKRAC-PLIN društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju i opskrbu plina PARK d.o.o. Buzet SLOBODNA ZONA OSIJEK d.o.o. Stubica d.o.o. TEHNOLOŠKO-INOVACIJSKI CENTAR MEĐIMURJE društvo s ograničenom odgovornošću za potporu tehnološki utemeljenom i inovativnom poduzetništvu PARK d.o.o. PODUZETNIČKI INKUBATOR d.o.o. RUDEJ d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti Hrvatski radio Valpovština d.o.o. ŽUPA DUBROVAČKA d.o.o. za komunalne poslove Ivkom-vode d.o.o. 6. MAJ ODVODNJA d.o.o. za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda Agencija za održivi razvoj općine Antunovac RODA d.o.o. Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama društvo s ograničenom ogovornošću Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o. Agencija za razvoj Varaždinske županije d.o.o. AGM d.o.o. AGRI-VET društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin BICRO BIOCENTAR, društvo s ograničenom odgovornošću za transfer i komercijalizaciju biotehnologije BORINJ d.o.o. za proizvodnju Brijuni Rivijera d.o.o. CEKOM Brodogradnja društvo s ograničenom odgovornošću za istraživanje i širenje znanja Centar d.o.o. za športsku djelatnost Centar za poduzetništvo d.o.o. Čistoća d.o.o. Dubrovnik ČISTOĆA I ODRŽAVANJE KOLAN d.o.o. Čistoća i zelenilo d.o.o. Čilipi Čistoća Pag d.o.o. Croata d.o.o. Biograd na Moru Domus rakovec d.o.o. DRAFT d.o.o.

1.400,00

*

1

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

* * * * * * * * *

1 2 1 2 1 1 2 1 1

1.000,00

*

1

1.000,00 1.000,00 1.000,00

* * *

1 1 1

1.000,00

*

1

875,00 500,00

* *

2 1

500,00

*

1

400,00

*

1

400,00

*

2

200,00

*

1

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00 0,00

/ /

/ /

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00 0,00

/ /

/ /

0,00

/

/

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

/ / / / / / / / /

/ / / / / / / / /

227

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh