Page 240

Zdravstvena ustanova ljekarna JADRAN Rijeka UNIKOM d.o.o. OSIJEK KOMRAD d.o.o. za vodne djelatnosti Slatina Ponikve voda d.o.o. Krk KOPRIVNICA PLIN - distribucija plina, d.o.o. 6. MAJ, društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne usluge Gradska tržnica d.o.o. Varaždin Sanitat Dubrovnik d.o.o. Vodoopskrba d.o.o. Darda za obavljanje komunalnih djelatnosti Ceste Šibenik d.o.o. Baranjska čistoća d.o.o. Beli Manastir ČISTOĆA d.o.o. Zadar NAUTIČKI CENTAR KOMIŽA, d.o.o. za usluge u nautičkom turizmu, ostale lučke usluge, komunalne djelatnosti i graditeljstvo ČISTOĆA CETINSKE KRAJINE d.o.o. ZELENILO d.o.o. za održavanje i izgr.javnih površina, grobalja i obavljanje pogrebnih poslova, Moslavina d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju Zagorski-vodovod d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju Gradsko stambeno gospodarstvo Velika Gorica d.o.o. Odvodnja Poreč d.o.o. KOMBEL d.o.o PROMET d.o.o. Split KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju ZELINA-PLIN d.o.o. za distribuciju plinom BIKARAC d.o.o. ISTARSKI VODOVOD d. o. o., za proizvodnju i distribuciju vode Piškornica - sanacijsko odlagalište d.o.o. za sanaciju odlagališta otpada UKOP d.o.o. OSIJEK Parkovi d.d. Varaždin OBALA I LUČICE d.o.o. FONTIK d.o.o. KAMPUS d.o.o. Koprivnica NASADI d.o.o. Industrijska zona d.o.o. LIKA CESTE d.o.o. za održavanje, zaštitu, rekonstrukciju, izgradnju cesta i cestovnih objekata VODOVOD-HIDROGEOLOŠKI RADOVI d.o.o. za građenje i ostale radove Čistoća i zelenilo d.o.o. Knin Đakovački vodovod d.o.o. Čistoća Opuzen d.o.o. za komunalne djelatnostI PRISLIGA društvo s ograničenom odgovornošću za turizam i ugostiteljstvo ENERGO d.o.o. Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci NEWREST DUBROVNIK d.o.o. za trgovinu, ugostiteljstvo i turizam SPLITSKA OBALA d.o.o.

64.000,00 61.750,00 60.000,00 57.926,60 51.500,00

1,3 1,3 1,2 1,2 1,0

6 14 19 10 3

47.425,50

1,0

5

46.279,60 45.500,00

0,9 0,9

21 11

44.374,23

0,9

23

43.000,00 39.780,00 35.001,89

0,9 0,8 0,7

13 30 11

34.100,00

0,7

10

34.000,00

0,7

16

33.010,34

0,7

23

33.000,00

0,7

5

32.000,00

0,6

16

30.200,00

0,6

6

30.000,00 29.479,16 29.350,00

0,6 0,6 0,6

2 7 4

28.500,00

0,6

5

26.415,42 25.600,00

0,5 0,5

5 21

24.500,00

0,5

12

23.000,00

0,5

5

21.000,00 20.734,53 19.500,00 18.300,00 18.000,00 17.678,75 17.300,00

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

13 26 6 4 2 14 3

16.000,00

0,3

8

15.000,00

0,3

3

12.140,00 12.000,00 11.900,00

0,2 0,2 0,2

21 11 11

11.100,00

0,2

4

10.500,00 10.375,00

0,2 0,2

4 7

10.000,00

0,2

3

10.000,00

0,2

1

225

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh