Page 239

1. Pregled sredstava dodijeljenih organizacijama civilnoga društva prema vrsti i načinu dodjeljivanja potpore Od 1.001 trgovačkog društva u vlasništvu jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ukupno je 427 trgovačkih društava dostavilo izvješća o financiranju projekata organizacija civilnoga društva u 2016. godini. Od tog broja 136 trgovačkih društava za projekte organizacija civilnoga društva dodijelilo je ukupno 4.923.312,21 kn. Najveći iznos 404.500,00 kn, dodijelio je Vodovod Osijek d.o.o. s udjelom od 8,2% u odnosu na ukupni iznos, te redom: Čistoća d.o.o. (4,5%), Montraker d.o.o Vrsar (4,3%) i Plinara istočne Slavonije d.o.o. (4%). Ostali davatelji sredstava u 2016. godini iz proračuna trgovačkih društava u vlasništvu JLPS dodijelili su iznose čiji je udio manji od 4% ukupnog iznosa. 291 trgovačko društvo izvijestilo je kako u 2016. nisu dodjeljivali sredstva organizacijama civilnoga društva. Detaljan prikaz dodijeljenih iznosa prema svim javnim trgovačkim društvima nalazi se u Tablici 210. Tablica 292. Pregled dodijeljenih sredstava za i projekte organizacija civilnoga društva iz proračuna trgovačkih društava u vlasništvu jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, prema nazivu davatelja Broj Naziv davatelja sredstava Dodijeljena sredstva (kn) % financiranih projekata VODOVOD-OSIJEK d.o.o. 404.500,00 8,2 75 ČISTOĆA društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja 224.000,00 4,5 50 čistoće i odlaganja komunalnog otpada MONTRAKER d.o.o. Vrsar 213.134,84 4,3 22 PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE društvo s 195.842,77 4,0 43 ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom ŽUPANIJSKE CESTE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE društvo za održavanje i zaštitu cesta, 172.500,00 3,5 29 građevinarstvo i projektiranje, d.o.o. KOMUNALAC POŽEGA d.o.o. 161.200,05 3,3 16 Našički vodovod d.o.o. 152.696,24 3,1 2 GKP KOMUNALAC d.o.o. Koprivnica 151.600,00 3,1 20 Zagrebački holding d.o.o. 142.200,00 2,9 13 Flora Vtc d.o.o. 141.000,00 2,9 66 ISTARSKE CESTE, društvo za održavanje i 124.900,00 2,5 18 zaštitu cesta, građevinarstvo i projektiranje, d. o. o. Zelinske komunalije d.o.o. Sveti Ivan Zelina 120.000,00 2,4 7 LOVRINAC d.o.o. 118.000,00 2,4 49 USLUGA d.o.o. Pazin 116.987,56 2,4 9 NAŠIČKI PARK društvo s ograničenom 115.804,49 2,4 2 odgovornošću za komunalne djelatnosti KOPRIVNIČKE VODE društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga javne 103.000,00 2,1 6 vodoopskrbe i javne odvodnje Virkom d.o.o. Virovitica 101.000,00 2,1 30 Univerzal d.o.o. Đakovo 95.181,00 1,9 26 Gradska plinara Zagreb d.o.o. 92.900,00 1,9 12 Gradska plinara Krapina (osnivač je Krakom) 89.087,00 1,8 12 Usluga Poreč d.o.o. 80.000,00 1,6 5 Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. 78.982,80 1,6 35 Ceste Karlovac dioničko društvo za održavanje, zaštitu i izgradnju cesta, građevinarstvo i 74.000,00 1,5 10 projektiranje Vodovod grada Vukovara d.o.o. 72.237,40 1,5 21 CTR d.o.o. Slavonski Brod 68.800,00 1,4 13

224

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh