Page 238

1.906.310,41 kn (38,7%) i zaključivanje sponzorstava – 891.689,13 kn (18,1%). Za neplanirane aktivnosti jednokratno i odlukom čelnika tijela (u najvišem iznosu do 5.000 kn) ukupno je financirano 109 projekata/aktivnosti u iznosu od 208.133,35 kn. Za projekte zapošljavanja i izravne dodjele sredstava udrugama koje imaju isključivu nadležnost ili operativnu sposobnost dodijeljeno je 6 podrški u vrijednosti od 7.084,38 kn. 

Nefinancijska sredstva dodjeljivalo je sedam javnih trgovačkih društava u vlasništvu JLPS ukupnom iznosu 36.789,92 kn. U svim slučajevima nefinancijske podrške dodijeljene su odlukom čelnika tijela.

Za područje športa dodijeljeno 59,3 % ukupnog iznosa, odnosno 2.918.333,89 kn. Slijedi područje kulture i umjetnosti sa 585.878,20 kn i udjelom od 11,9 %, a projekti u području socijalne djelatnosti financirani su s 6,3% ukupnog iznosa, odnosno 310.260,17 kn.

Najčešće financirana izravna skupina korisnika jesu športaši koji su kroz 253 projekta financirani u iznosu od 1.763.624,43 kn što je 35,8% ukupnog iznosa. Prema visini iznosa slijedi opća populacija građana s udjelom od 15,7% te djeca – opća populacija sa 8,1%. Slijede mladi – opća populacija s udjelom od 7,3% u ukupnom iznosu od 359.803,01 i udruge i građanske inicijative sa udjelom od 5,5%. Opća populacija građana je neizravna korisnička skupina u najvećoj mjeri zastupljena u ukupno dodijeljenom iznosu za financiranje projekata – 1.238.924,21 kn, odnosno 25,2%. Slijede športaši čiji je udio u ukupnom iznosu 741.253,58 kn (15,1%), mladi – opća populacija (9,8%), djeca – opća populacija (7,8%) i športski djelatnici (5%).

Najčešće financirane aktivnosti projekata su športska natjecanja u iznosu od 1.893.543,81 kn (38,4%) i športske aktivnosti djece i mladih u iznosu od 930.035,62 kn (18,9%), a kao dodatne aktivnosti projekata najćešće su također financirana športska natjecanja koja su financirana u 212 projekata sa iznosom od 1.254.046,98 kn (25,5%) kao i športske aktivnosti djece i mladih u ukupnom iznosu od 1.081.264,17 kn (22%), a dodatno su istaknute organiziranje slobodnog vremena (14,2%) i usluge usmjerene na podizanje kvalitete i kulture življenja (11,5%).

Iz odgovora trgovačkih društava o usklađenosti standarda i postupaka odobravanja financijskih i nefinancijskih podrški s Uredbom vidljivo je da samo 41% trgovačkih društava u vlasništvu JLPS koja su raspisivala natječaje za dodjelu donacija ima strateške i/ili programske dokumente temeljem kojih su planirala prioritetna područja i raspisivanje natječaja za financiranje projekata udruga iz svoje nadležnosti.

Na pitanje o potpisivanju ugovora, 22 trgovačka društva odgovorila su da potpisuju ugovore s udrugama (32,83%) odnosno manje od trećine. Posebno je zabrinjavajuć podatak da 82% javnih trgovačkih društava nije od budućih korisnika zatražilo potvrdu o nepostojanju javnog duga niti Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja kojom udruge izjavljuju da isti projekt odnosno iste aktivnosti i korisnici nisu već financirane od strane nekog drugog davatelja sredstava iz javnih izvora. Podaci o dostavljanju i pregledavanju programskih i financijskih izvješća korisnika kojima se provjerava jesu li sredstva utrošena na predviđen način također su zabrinjavajući. Samo 23% trgovačkih društava zatražilo je programsko izvješće, a njih 33% zatražilo je financijsko izvješće.

Samo 3% trgovačkih društava odlazi na terenski posjet korisnicima sredstava, a 97% trgovačkih društava odgovorilo je kako u provedbi projekata nije otkrilo nepravilnosti.

223

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh