Page 229

lokalna i regionalna samouprava izviđači obitelji branitelja osobe s psiho-socijalnim teškoćama osobe s paraplegijom/tetraplegijom ostali Ukupno:

3.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 151.737,14

* * * * * 0,4

2 1 1 1 1 42

0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 4,1

34.055.144,54

100,00

1.030

100,00

N= broj projekata * Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1%.

3.2. Neizravna korisnička skupina Analiza pokazuje kako su mladi-opća populacija najzastupljenija neizravna korisnička skupina, financirana u ukupnom iznosu od 16.006.060,06 kn i udjelom od 47%. Slijede športaši s udjelom od 9,8% u ukupnom iznosu (3.345.890,53 kn), građani-opća populacija s udjelom od 8,2% u ukupnom iznosu (2.791.693,64) te športski djelatnici s udjelom od 7,6% u ukupnom iznosu (2.603.575,51 kn). Ostale neizravne korisnike skupine zastupljene su sa udjelom manjim od 5%. Tablica 286. Neizravna korisnička skupina Neizravna korisnička skupina mladi - opća populacija športaši građani – opća populacija športski djelatnici obitelji branitelja djeca - opća populacija udruge i građanske inicijative lokalna i regionalna samouprava roditelji djeca do 14 godina turisti branitelji - veterani poslodavci potrošači studenti obitelji djeca od 14 do 18 godina akademska zajednica djeca s teškoćama u razvoju učenici mali i srednji poduzetnici i obrtnici roditelji djece s teškoćama u razvoju poslovne organizacije športaši s invaliditetom sindikati djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi turistički djelatnici osobe s invaliditetom djeca iz obitelji korisnika sustava socijalne skrbi volonteri darovita djeca i mladi djeca u riziku od socijalne isključenosti opća populacija pacijenata mladi s poremećajima u ponašanju odgojno-obrazovne ustanove osobe starije životne dobi manjine - općenito

Iznos (kn) 16.006.060,06 3.345.890,53 2.791.693,64 2.603.575,51 1.679.570,00 771.691,50 686.188,34 684.000,00 560.000,00 478.017,23 461.700,00 412.328,00 318.350,00 235.000,00 205.849,00 203.387,50 196.154,77 178.500,00 170.853,00 160.044,30 157.500,00 152.000,00 136.000,00 127.000,00 115.760,50 112.679,41 110.000,00 97.000,00 62.000,00 54.000,00 48.290,00 46.000,00 43.000,00 42.500,00 36.000,00 35.131,25 33.000,00

% 47,0 9,8 8,2 7,6 4,9 2,3 2,0 2,0 1,6 1,4 1,4 1,2 0,9 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

N 98 70 251 27 6 78 74 8 7 17 24 21 14 5 20 25 15 20 19 16 9 11 8 6 7 10 13 19 7 9 5 5 6 1 3 6 4

% 9,5 6,8 24,4 2,6 0,6 7,6 7,2 0,8 0,7 1,7 2,3 2,0 1,4 0,5 1,9 2,4 1,5 1,9 1,8 1,6 0,9 1,1 0,8 0,6 0,7 1,0 1,3 1,8 0,7 0,9 0,5 0,5 0,6 0,1 0,3 0,6 0,4

214

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh