Page 216

javnih trgovačkih društava u vlasništvu jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. U 2016. godini, prema prikupljenim i obrađenim podacima javna trgovačka društva organizacijama civilnoga društva ukupno su dodijelila 38.978.456,75 kn. Kako se vidi iz Tablice 264., sredstva iz proračuna trgovačkih društava u vlasništvu RH čine 87,37 % ukupnog iznosa, odnosno 34.055.144,54 kn. Sredstva organizacijama civilnoga društva iz proračuna trgovačkih društva u vlasništvu jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dodijeljena su u iznosu od 4.923.312,21 kn, što čini 12,63 % ukupno dodijeljenog iznosa. Tablica 264. Dodijeljeni iznos prema izvoru sredstava Dodijeljeni iznos 2015.

Izvor sredstava Sredstva iz proračuna trgovačkih društava u vlasništvu RH Sredstva iz proračuna trgovačkih društava u vlasništvu JLPS Ukupno:

%

Dodijeljeni iznos u 2016.

%

Trend 2015./2016. (%)

25.185.216,18

80,6

34.055.144,54

87,37

26,34

6.051.582,14

19,4

4.923.312,21

12,63



31.236.798,32

100,00

38.978.456,75

100,00

22,91

 19,87

U usporedbi sa 2015. godinom, u 2016. godini javna trgovačka društva dodijelila su 7.741.658,43 kn više sredstava (povećanje od 19,87%). Od toga su javna trgovačka društva u vlasništvu Republike Hrvatske dodijelila 8.869.928,36 kn više u odnosu na prethodnu godinu, dok su javna trgovačka društva u vlasništvu jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dodijelila 1.128.269,93 kn manje u odnosu na 2015. godinu. S obzirom na značajno povećanje baze korisnika od kojih je zatraženo izvješće o financiranju organizacija civilnoga društva u ovom trenutku nije moguće zaključiti je li došlo do realnog povećanja financiranja organizacija civilnoga društva u odnosu na 2015. godinu ili je povećanje prvenstveno posljedica proširenja baze korisnika obveznika primjene Uredbe koji su obvezni dostaviti izvješće Uredu za udruge. Podaci će se moći realnije usporediti u izvješću o financiranju u idućoj godini kada će baza korisnika biti slična onoj za 2016. godinu.

201

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh