Page 213

Kneževi Vinogradi, Mošćenička Draga i Sibinj imaju po dva zaprimljena i neuvažena prigovora, a općine Bedekovčina, Raša i Vidovec imaju po jedan zaprimljen i neuvažen prigovor. Nadalje, općina Funtana-Fontane zaprimila je 2 prigovora, od kojih je 1, onaj vezan uz donošenje ocjene o neispunjavanju formalnih uvjeta natječaja, i uvažila, a općine Gola i Tuhelj zaprimile su i uvažile po jedan prigovor, i to onaj vezan uz iznose dodijeljenih financijskih sredstava. Tablica 259. Sadržaj i broj prigovora Sadržaj prigovora odnosio se na: ocjenu o neispunjavanju formalnih uvjeta rad tijela koje ocjenjuje projekte i programe sastav tijela koje ocjenjuje projekte i programe iznos dodijeljenih financijskih sredstava proceduru javnog natječaja / javnog poziva nešto drugo

Broj uloženih prigovora 8 0 0 7 2 0

Broj uvaženih prigovora 1 0 0 2 0 0

17

3

Ukupno:

4.4. Povrati sredstava od strane organizacija civilnoga društva bez obzira na godinu u kojoj su sredstava odobrena, odnosno dodijeljena U 2016. godini zabilježena su 32 slučaja povrata sredstava od strane organizacija civilnoga društva u ukupnom iznosu od 166.591,76 kn. Glavnina iznosa od 72.681,88 kn (43,6%) odnosi se na povrate dijela neutrošenih sredstava sedam općina – Staro Petrovo Selo, Antunovac, Kapela, Nijemci, Đelekovac, Lipovljani i Slavonski Šamac. Razlozi i iznosi povrata prikazani su slijedećim tablicama: Tablica 260. Razlozi povrata sredstava u 2016. godini Razlozi povrata sredstava

N

Povrat sredstava za cijeli projekt ili program jer se s projektom ili programom nije niti započelo Povrat dijela neutrošenih sredstava Povrat nenamjenski utrošenih sredstava Udruga je uspješno realizirala projekt s manjim iznosom od dodijeljenog Ukupno:

Ukupan iznos povrata (kn)

%

9

44.500,00

26,7

12 0

72.681,88 0,00

43,6 /

11

49.409,88

29,7

32

166.591,76

100,0

(N u tablici označava broj povrata u 2016. godini)

Tablica 261. Povrat sredstava za cijeli projekt ili program jer se s projektom ili programom nije niti započelo Naziv davatelja sredstava

N

Đelekovec Pirovac Kostrena Babina Greda Mošćenička Draga Podgorač Antunovac

2 1 1 2 1 1 1

10.000,00 10.000,00 9.600,00 8.500,00 3.000,00 2.400,00 1.000,00

9

44.500,00

Ukupno:

Iznos povrata (kn)

Tablica 262. Povrat dijela neutrošenih sredstava Naziv davatelja sredstava

N

Staro Petr. Selo Antunovac

2 1

Iznos povrata (kn) 24.307,27 20.000,00

198

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh