Page 209

invaliditetom savjetovanje i psihosocijalna podrška usluge njege i dugotrajne skrbi u zajednici (uključujući i hospicij) umrežavanje medijska produkcija i izdavaštvo izgradnja kapaciteta javnih ustanova pružatelja usluga izvanškolsko i izvaninstitucionalno obrazovanje, stručno usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje promicanje lovstva i povećanje matičnih lovnih fondova donatorske akcije i razvoj zakladništva poduzetničke i proizvodne aktivnosti rehabilitacija i terapijska intervencija prevetivni zdravstveni pregledi i savjetovanja usluge privremenog smještaja (prihvatilišta za beskućnike, skloništa za žrtve nasilja) usluge dnevnog ili poludnevnog boravka (osobe više životne dobi, djeca i odrasle osobe s invaliditetom) organiziranje likovne kolonije javno zagovaranje (lobiranje, kampanje, direktne akcije, nezavisno praćenje i predlaganje javnih politika ...) besplatna pravna pomoć istraživanje organizacija zajedničkih aktivnosti roditelja i djece s poremećajima u ponašanju radne terapije zastupanje pred sudovima medijacija usluge u razvoju neprofitnog poduzetništva unaprjeđenje smještaja unutar obitelji ili oblici zamjene za obiteljsku skrb promicanje ravnopravnosti u podjeli obiteljskih uloga Ukupno:

794.262,60

0,5

106

1,6

763.093,69 720.379,74 608.148,03 571.766,64

0,5 0,4 0,4 0,3

23 59 38 9

0,4 0,9 0,6 0,1

512.984,50 458.449,61 405.370,41 404.252,00 306.945,46 274.901,11

0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2

21 47 31 27 63 33

0,3 0,7 0,5 0,4 1,0 0,5

263.653,00

0,2

7

0,1

193.061,45 168.000,00

0,1 0,1

15 18

0,2 0,3

142.671,05 140.041,27 120.364,74

0,1 0,1 0,1

26 23 15

0,4 0,4 0,2

113.693,00 63.324,13 57.185,00 57.080,00 43.750,00

0,1 * * * *

8 25 6 6 10

0,1 0,4 0,1 0,1 0,2

42.673,67 29.174,00

* *

8 6

0,1 0,1

164.830.858,62

100,0

6.480

100,0

* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1%. N= broj projekata ili programa

4. Raspisivanje, vrednovanje i praćenje natječaja za dodjelu sredstava projektima i programima organizacija civilnoga društva na razini općina U ovom dijelu Izvješća prikazani su rezultati Upitnika za procjenu usklađenosti postupaka dodjele sredstava udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva s Uredbom, vezani uz pojedine aspekte raspisivanja natječaja i javnih poziva za dodjelu sredstava projektima i programima organizacija civilnoga društva u 2016. godini na razini općina. Upitnik nisu dostavile sve općine pa je tako od ukupno 312 općina kojima je odobreno Detaljno izvješće, njih 283 započelo s ispunjavanjem Upitnika, da bi u konačnici samo 250 ispravno popunjenih Upitnika bilo i obrađeno. Analiza podataka obavljala se na razini pojedinačnih natječaja općina koje su dodijelile neki oblik sredstava i obuhvaćala je sljedeće kategorije: troškove dodjele financijskih sredstava organizacijama civilnoga društva, sadržaj i broj prigovora zaprimljenih na natječajni postupak i rezultate dodjele sredstava, procjenu stupnja usklađenosti standarda i postupaka odobravanja financijskih i nefinancijskih podrški s Uredbom i povrate sredstava od strane organizacija civilnoga društva.

4.1. Standardi i postupci za dodjelu sredstava 194

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh