Page 208

usluge privremenog smještaja (prihvatilišta za beskućnike, skloništa za žrtve nasilja) usluge u razvoju neprofitnog poduzetništva javno zagovaranje (lobiranje, kampanje, direktne akcije, nezavisno praćenje i predlaganje javnih politika ...) promicanje ravnopravnosti u podjeli obiteljskih uloga medijacija nešto drugo Ukupno:

46.000,00 41.500,00

* *

22.865,80 17.000,00 14.280,00 12.238.960,33

* * * 7,4

164.830.858,62

100,0

8 7

0,1 0,1

10 3 2 299

0,2 * * 4,6

6.480

100,0

* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1%. N= broj projekata ili programa

3.3.2. Dodatni tip aktivnosti ili usluga koji se provodi projektom/programom Najbrojniji dodatni tip aktivnosti na razini općina u 2016. godini su športske aktivnosti djece i mladih financirane u iznosu od 33.675.705,29 kn, što čini udio od 20,4% ukupnog iznosa. Druga najbrojnija zabilježena aktivnost odnosi se na organiziranje slobodnog vremena s udjelom od 13,7% u ukupnom iznosu i dodijeljenim sredstvima u iznosu od 22.599.359,66 kn. Na trećem mjestu nalaze se aktivnosti vezane uz zaštitu prirode i okoliša u iznosu od 17.233.407,30 kn ili 10,5% ukupnog iznosa. Športska natjecanja financirana su u iznosu od 15.289.902,91 kn – 9,3%, dok je za suradnju s lokalnim institucijama dodijeljen iznos od 12.864.910,63 kn, odnosno 7,8%. Udio od 7,6% ukupnog iznosa – 12.556.285,00 kn – odnosi se na usluge usmjerene na podizanje kvalitete i kulture življenja. Udio ostalih dodatnih aktivnosti/usluga u ukupnom je iznosu manji od 5%, što je prikazano u tablici u nastavku. Tablica 256. Dodatni tip aktivnost ili usluga projekata/programa Dodatna aktivnost ili usluga koja se provodi projektom/programom športske aktivnosti djece i mladih organiziranje slobodnog vremena (druženja, klubovi, izleti, rekreacija, kreativne i zabavne aktivnosti ...) aktivnosti vezane uz zaštitu prirode i okoliša športska natjecanja suradnja s lokalnim institucijama usluge usmjerene na podizanje kvalitete i kulture življenja poticanje lokalne zajednice za projekte zdrave zajednice izgradnja kapaciteta javne i lokalne uprave kulturno stvaralaštvo izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva osposobljavanje volontera, posredovanje u volontiranju, volonterski servisi pružanje terenskih usluga pojedincima, obiteljima ili grupama korisnika (prijevoz osoba s invaliditetom i starijih, kućni i bolnički posjeti, pomoć u kući ...) tehničke aktivnosti djece i mladih unaprjeđenje turističke ponude humanitarne usluge za siromašne građane (podjela bonova za kupnju hrane, sufinanciranje dijela troškova...) briga o osobama starije životne dobi (edukacija, tečajevi, radionice, druženja ...) informiranje i osvještavanje javnosti (tribine, konferencije, javni nastupi, kampanje ...) usluge usmjerene na programe samopomoći (korisnicima materijalne pomoći te drugim marginaliziranim i socijalno ugroženim skupinama) kulturni amaterizam udruga nacionalnih manjina aktivnosti usmjerene podizanju razine kvalitete života osoba s

Iznos (kn)

%

N

%

33.675.705,29

20,4

795

12,3

22.599.359,66 17.233.407,30 15.289.902,91 12.864.910,63 12.556.285,00 6.856.529,06 5.234.446,16 4.795.955,20 4.441.618,60

13,7 10,5 9,3 7,8 7,6 4,2 3,2 2,9 2,7

1.421 310 534 344 634 235 53 331 163

21,9 4,8 8,2 5,3 9,8 3,6 0,8 5,1 2,5

3.889.641,98

2,4

80

1,2

3.544.768,76 3.389.782,67 3.315.755,95

2,2 2,1 2,0

108 76 208

1,7 1,2 3,2

1.725.800,73

1,0

82

1,3

1.569.811,47

1,0

122

1,9

1.404.030,85

0,9

107

1,7

1.230.055,24 1.038.806,16 919.059,90

0,7 0,6 0,6

77 52 118

1,2 0,8 1,8

193

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh