Page 207

Tablica 255. Osnovna aktivnost ili usluga projekata/programa Osnovna aktivnost ili usluga koja se provodi projektom/programom športska natjecanja aktivnosti vezane uz zaštitu prirode i okoliša kulturno stvaralaštvo športske aktivnosti djece i mladih organiziranje slobodnog vremena (druženja, klubovi, izleti, rekreacija, kreativne i zabavne aktivnosti ...) izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva usluge usmjerene na podizanje kvalitete i kulture življenja humanitarne usluge za siromašne građane (podjela bonova za kupnju hrane, sufinanciranje dijela troškova...) osposobljavanje volontera, posredovanje u volontiranju, volonterski servisi suradnja s lokalnim institucijama briga o osobama starije životne dobi (edukacija, tečajevi, radionice, druženja ...) izgradnja kapaciteta javnih ustanova pružatelja usluga promicanje lovstva i povećanje matičnih lovnih fondova pružanje terenskih usluga pojedincima, obiteljima ili grupama korisnika (prijevoz osoba s invaliditetom i starijih, kućni i bolnički posjeti, pomoć u kući ...) aktivnosti usmjerene podizanju razine kvalitete života osoba s invaliditetom poticanje lokalne zajednice za projekte zdrave zajednice kulturni amaterizam udruga nacionalnih manjina tehničke aktivnosti djece i mladih informiranje i osvještavanje javnosti (tribine, konferencije, javni nastupi, kampanje ...) usluge usmjerene na programe samopomoći (korisnicima materijalne pomoći te drugim marginaliziranim i socijalno ugroženim skupinama) usluge njege i dugotrajne skrbi u zajednici (uključujući i hospicij) izgradnja kapaciteta javne i lokalne uprave unaprjeđenje turističke ponude poduzetničke i proizvodne aktivnosti savjetovanje i psihosocijalna podrška izvanškolsko i izvaninstitucionalno obrazovanje, stručno usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje donatorske akcije i razvoj zakladništva prevetivni zdravstveni pregledi i savjetovanja umrežavanje usluge dnevnog ili poludnevnog boravka (osobe više životne dobi, djeca i odrasle osobe s invaliditetom) istraživanje rehabilitacija i terapijska intervencija medijska produkcija i izdavaštvo zastupanje pred sudovima radne terapije organiziranje likovne kolonije organizacija zajedničkih aktivnosti roditelja i djece s poremećajima u ponašanju besplatna pravna pomoć unaprjeđenje smještaja unutar obitelji ili oblici zamjene za obiteljsku skrb

Iznos (kn)

%

N

%

43.397.098,21 25.960.969,72 15.936.637,25 15.440.891,61

26,3 15,8 9,7 9,4

1.160 364 954 487

17,9 5,6 14,7 7,5

7.710.440,55 7.142.030,54 4.404.879,38

4,7 4,3 2,7

696 183 224

10,7 2,8 3,5

4.088.759,15

2,5

184

2,8

3.319.215,39 3.092.608,96

2,0 1,9

53 90

0,8 1,4

2.477.646,46 2.319.354,93 2.152.054,40

1,5 1,4 1,3

194 23 206

3,0 0,4 3,2

1.707.021,72

1,0

74

1,1

1.554.633,98 1.455.609,97 1.427.590,40 1.350.890,15

0,9 0,9 0,9 0,8

310 74 108 49

4,8 1,1 1,7 0,8

918.226,94

0,6

100

1,5

773.636,25

0,5

46

0,7

762.691,41 759.224,52 645.870,94 550.422,00 463.672,50

0,5 0,5 0,4 0,3 0,3

16 23 69 68 96

0,2 0,4 1,1 1,0 1,5

357.839,02 353.700,28 278.567,35 267.577,71

0,2 0,2 0,2 0,2

27 32 30 38

0,4 0,5 0,5 0,6

262.125,97 222.819,96 220.900,00 179.485,00 139.500,00 101.750,00 82.842,20

0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

22 13 55 24 2 14 15

0,3 0,2 0,8 0,4 * 0,2 0,2

67.550,00 52.244,00

* *

8 16

0,1 0,2

51.273,67

*

4

0,1

192

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh