Page 20

Tablica 2. Udruge u Republici Hrvatskoj na dan 31.12.2016.

1.380 1.616 1.949 12.462 2.970 1.439 1.314 1.285 645 1.191 3.883 847 4.061 1.705 4.856 1.337 1.779 865 1.795 1.742 3.110

868 739 975 3.515 1.111 842 654 911 374 786 2.214 544 1.641 1.192 2.723 657 1.140 579 1.174 711 1.759

19 44 22 366 19 58 56 34 4 3 4 2 99 6 129 2 21 2 16 8 20

671 933 929 6.324 1.340 610 397 511 358 432 1.567 372 1.653 734 2.562 727 653 390 883 750 1.741

120 78 151 1.500 137 102 134 156 49 229 627 108 338 377 696 106 243 145 405 72 210

Ukupan broj udruga koje imaju NAPOMENU – Podnesen je zahtjev za upis promjene statuta i u postupku je rješavanja 4 1 36 2.386 586 42 257 11 4 53 176 5 676 5 50 1 1 9 0 332 2

52.231

25.109

934

24.537

5.983

4.637

Od ukupnog broja registriranih udruga

Županija

Bjelovarsko-bilogorska Brodsko-posavska Dubrovačko-neretvanska Grad Zagreb Istarska Karlovačka Koprivničko-križevačka Krapinsko-zagorska Ličko-senjska Međimurska Osječko-baranjska Požeško-slavonska Primorsko-goranska Sisačko-moslavačka Splitsko-dalmatinska Šibensko-kninska Varaždinska Virovitičko-podravska Vukovarsko-srijemska Zadarska Zagrebačka Ukupno:

Ukupan broj registriranih udruga

Ukupan broj udruga koje su uskladile statut sukladno Zakonu o udrugama

Ukupan broj udruga u postupku prestanka djelovanja

Ukupan broj „pasivnih“ udruga koje više od 8 godina nisu održale Skupštinu

Ukupan broj brisanih udruga

Osim davatelja sredstava na nacionalnoj i lokalnoj razini, koji izravno dodjeljuju sredstva organizacijama civilnoga društva, u Tablici 2. prikazana su sredstva koja se redistribuiraju preko Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO), športskih saveza i zajednica (temeljem čl. 75. Zakona o športu (NN 85/15)), Hrvatske vatrogasne zajednice i vatrogasnih zajednica na razini jedinica lokalne i područne samouprave (temeljem čl. 43. Zakona o vatrogastvu (NN 139/04)) te Hrvatske zajednice tehničke kulture i zajednica tehničke kulture na razini jedinica lokalne i područne samouprave (temeljem čl. 24. Zakona o tehničkoj kulturi (NN 38/09). Iz prikazanih podataka u Tablici 3. uočljivo je da je od ukupno 1.742.330.255,398 kn dodijeljenih u 2016. godina, temeljem posebnih zakona o financiranju javnih potreba redistribuirano 322.528.000,26 kn, što je povećanje od 14% u odnosu na 2015., kada je redistribuirano 277.289.411,18 kn.

5

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh