Page 196

Obrazovanje, znanost i istraživanje Održivi razvoj Demokratska politička kultura Tehnička kultura Hobistička djelatnost Međunarodna suradnja Ukupno:

668.603,50 568.808,95 296.519,00 291.078,34 271.116,97 108.700,00 164.830.858,62

0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 100,0

U tablicama 237. – 252. nalazi se pregled dodijeljenih sredstava za specifično područje svakog općeg područja financiranja. Iznosi za svaku stavku prikazani su u kunama i u postotku te su poredani po visini dodjele.

2.2. Specifična područja financiranja 2.2.1. Šport Tablica 237. Pregled specifičnih područja športa Specifično područje financiranja Sudjelovanje u športskom natjecanju Organiziranje i razvijanje športskih udruga i športskih djelatnosti Organiziranje i provođenje športskih natjecanja i športskih priredbi Organiziranje športsko rekreacijskih natjecanja i športsko rekreativnih edukativnih projekata i programa Ostale djelatnosti organiziranja i provođenja športskih natjecanja i športskih priredbi Ostale djelatnosti u športu Športska rekreacija Ostale djelatnosti športske rekreacije Promocija športa i zdravog načina življenja Organiziranje i provođenje pustolovnih, višešportskih i dr projekata, susreta i turnira Tjelesne aktivnosti i igre koje se organizirano izvode radi unapređenja zdravlja i rekreacije Športska priprema Upravljanje športskim objektima Športska poduka Strukovne udruge u športu Organiziranje športskih edukativnih projekata i programa (kampovi, škole, priredbe, festivali, radionice) za poticanje bavljenja športom i tjelesnim vježbanjem Organiziranje i provođenje rekreacijskog vježbanja Grupni fitnes programi (aerobic, fitnes, pilates i dr.) Ukupno: * Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1%.

Iznos (kn)

%

22.520.466,06 6.510.533,18 6.385.822,44

36,3 10,5 10,3

5.755.402,28

9,3

4.055.730,72 3.600.839,42 3.431.462,59 2.900.038,79 2.110.433,12

6,5 5,8 5,5 4,7 3,4

1.015.011,59

1,6

781.893,64 779.664,00 690.354,93 577.169,00 505.300,00

1,3 1,3 1,1 0,9 0,8

366.887,09 89.500,00 27.270,00

0,6 0,1 *

62.103.778,85

100,0

2.2.2. Zaštita i spašavanje Tablica 238. Pregled specifičnih područja zaštite i spašavanja Specifično područje financiranja

Iznos (kn)

Dobrovoljno vatrogastvo Traganje i spašavanje Ostale djelatnosti iz područja zaštite i spašavanja Pomoć žrtvama katastrofa i sukoba Ukupno:

51.535.875,63 1.303.573,67 1.297.293,38 120.691,87 54.257.434,55

% 95,0 2,4 2,4 0,2 100,0

181

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh