Page 195

2. Pregled dodijeljenih sredstava programima i projektima organizacija civilnoga društva prema području financiranja iz proračuna općina U ovom dijelu Izvješća nalazi se pregled dodijeljenih sredstava programima i projektima organizacija civilnoga društva za 17 općih područja financiranja te za svako od specifičnih područja, koji su analizirani na temelju podataka iz dostavljenih izvješća. Detaljno izvješće, temeljem kojeg je rađena analiza u ovome poglavlju, dostavilo je 312 općina od njih ukupno 428. Analizom dodijeljenih financijskih sredstava prema području financiranja utvrđeno je sljedeće:  Području športa dodijeljeno je više od trećine ukupnoga iznosa – 62.103.778,85 kn (37,7%)  Područje zaštite i spašavanja financirano je s 54.257.434,55 kn, što u postotku iznosi 32,9%.  Području kulture i umjetnosti dodijeljeno je 20.587.222,04 kn, odnosno 12,5% ukupnog iznosa.  Udio od 5,7% odnosi se na područje socijalne djelatnosti, financirano u iznosu od 9.447.665,17 kn.  Udio financiranja područja branitelja i stradalnika u ukupnom iznosu dodijeljenih sredstava iznosi 1,7%, odnosno 2.819.826,12 kn.  Ostalim područjima djelovanja dodijeljen je iznos od 2.753.168,52 kn (1,7%),  Područje zaštite i zdravlja financirano je s 2.630.244,66 kn – 1,6%, dok je područje gospodarstva financirano s 2.400.953,89 kn (1,5%).  Podjednakim udjelima u odnosu na cjelokupni iznos – 1,4%, financirana su područja zaštite zdravlja te duhovnosti u iznosima od 2.351.833,35 kn i 2.278.512,18 kn.  Području ljudskih prava dodijeljeno je 995.392,53 kn (0,6%).  Udio financiranja područja obrazovanja, znanosti i istraživanja u ukupnom iznosu dodijeljenih sredstava iznosi 0,4%, odnosno 668.603,50 kn, dok je područje održivog razvoja financirano u iznosu od 568.808,95 kn – 0,3%.  Projekti i programi u području demokratske političke kulture, tehničke kulture i hobističke djelatnosti financirani su s 0,2%, odnosno u iznosima od 296.519,00 kn, 291.078,34 kn i 271.116,97 kn.  Području međunarodne suradnje dodijeljen je najmanji iznos u odnosu na ukupni iznos dodijeljenih sredstava u vrijednosti od 108.700,00 kn – 0,1%.

2.1. Opća područja financiranja U slijedećoj tablici navedeni su iznosi za sva područja, poredani po visini dodjele. Tablica 236. Pregled općih područja financiranja Opće područje Šport Zaštita i spašavanje Kultura i umjetnost Socijalna djelatnost Branitelji i stradalnici Ostala područja djelovanja Zaštita okoliša i prirode Gospodarstvo Zaštita zdravlja Duhovnost Ljudska prava

Iznos (kn) 62.103.778,85 54.257.434,55 20.587.222,04 9.447.665,17 2.819.826,12 2.753.168,52 2.630.244,66 2.400.953,89 2.351.833,35 2.278.512,18 995.392,53

% 37,7 32,9 12,5 5,7 1,7 1,7 1,6 1,5 1,4 1,4 0,6

180

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh