Page 194

Veliki Bukovec Vrpolje Orehovica Bistra Levanjska varoš Mače Novigrad Podravski Rugvica Lipovljani Okučani Funtana-Fontane Kravarsko Križ Čačinci Hrašćina Dragalić Lokve Grožnjan-Grisignana Legrad Stara Gradiška Stubičke Toplice Zagorska Sela Budinščina Barban Dubrava Rakovec Trnava Vuka Ostale općine zbirno Ukupno:

1.3.

5.500,00 5.500,00 5.185,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.750,00 4.500,00 4.500,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3.000,00 3.000,00 2.500,00 2.200,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.865,40 1.500,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

177.733,37 482.500,00 155.525,82 1.266.427,00 46.911,52 226.880,98 228.000,00 1.604.750,00 475.273,17 313.600,00 855.401,97 222.816,16 994.484,73 484.500,00 155.790,96 99.500,00 182.690,30 107.980,00 499.395,16 60.231,00 228.000,00 98.000,00 254.948,40 631.243,59 602.500,00 80.000,00 113.000,00 163.285,00 116.285.300,18

3,1 1,1 3,3 0,4 10,7 2,2 2,2 0,3 0,9 1,4 0,5 1,8 0,4 0,6 1,9 2,5 1,2 1,9 0,4 3,3 0,9 2,0 0,7 0,2 0,2 1,3 0,9 0,6 /

797.365,31

164.830.858,62

0,5

Pregled nefinancijskih sredstava dodijeljenih putem javnog natječaja ili javnog poziva i nefinancijskih sredstava dodijeljenih odlukom načelnika općine

Tri općine su u 2016. godini dodjeljivale nefinancijska sredstva organizacijama civilnoga društva i to u protuvrijednosti od 596.261,72 kn. Jedino je Općina Nedelišće dodjeljivala nefinancijska sredstva putem javnog natječaja/poziva i to u iznosu od 588.016,02 kn. Preostale dvije općine – Beretinec i Hercegovac – dodjeljivale su nefinancijska sredstva odlukom čelnika davatelja. Pregled dodijeljenih iznosa po općinama prikazan je u tablici u nastavku. Tablica 235. Pregled nefinancijskih sredstava dodijeljenih odlukom načelnika općine ili putem javnog natječaja / poziva Iznos dodijeljenih Ukupno dodijeljen Naziv davatelja sredstava nefinancijskih ukupan iznos (%) iznos (kn) sredstava (kn) Nedelišće 588.016,02 2.013.215,20 29,2 Beretinec 5.255,70 236.695,14 2,2 Hercegovac 2.990,00 416.645,00 0,7 Ostale općine zbirno 0,00 162.760.565,00 / Ukupno:

596.261,72

165.427.120,34

0,4

179

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh