Page 191

U Tablici 233. napravljena je usporedba oblika i namjena dodjele financijskih sredstava iz proračuna općina u 2016. u odnosu na 2015. godinu. Tablica 233. Usporedba oblika i namjena dodjele financijskih sredstava u 2016. u odnosu na 2015. godinu na razini općina Oblik i namjena dodjele financijskih sredstava % Dodijeljeni iznos Dodijeljeni iznos u 2015. (kn) u 2016. (kn) Sredstva za projekte i programe organizacija civilnoga društva (donacije) putem javnog natječaja/poziva (čl. 1. st. 4. al. 1. Uredbe)

53.633.556,03

65.848.144,00

 22,8

Sredstva za provedbu javne ovlasti povjerene posebnim zakonom (čl. 1. st. 4. al. 3. Uredbe )

28.428.921,96

59.707.712,24

 110,0

Sredstva za realizaciju programa javnih potreba utvrđenih posebnim zakonom (čl. 1. st. 4. al. 2. Uredbe)

20.667.084,00

17.974.308,70

 13,0

Sredstva dodijeljena na neki drugi način koji nije predviđen Uredbom

11.808.361,24

17.797.656,71

 50,7

Sredstva za aktivnosti za koje udruga ima isključivu nadležnost ili operativnu sposobnost i financirane su izravnom dodjelom sredstava (čl. 6. st. 3. al. 2. Uredbe )

9.624.826,00

2.116.099,64

 78,0

Sredstva jednokratno za neplanirane aktivnosti, dodijeljena odlukom čelnika bez javnog natječaja (čl. 6. st. 3. al. 4. Uredbe)

7.317.161,17

797.365,31

 89,1

6.883,46

588.016,02

8442,4

Sredstva za pružanje socijalnih usluga (čl. 1. st. 4. al. 4. Uredbe)

400.148,90

466.059,52

Sredstva za podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge (čl. 1. st. 4. al. 6. Uredbe)

2.486.415,64

110.500,00

 95,6

Sredstva za aktivnosti koje su zbog nepredviđenih događaja financirane izravnom dodjelom sredstava (čl. 6. st. 3. al. 1. Uredbe)

4.598.365,78

13.012,50

 99,7

Nefinancijska sredstva dodijeljena odlukom čelnika davatelja

23.703,84

8.245,70

 65,2

Sredstva u vidu donacija javnih trgovačkih društava putem javnog natječaja/poziva (čl. 1. st. 4. al. 8. Uredbe)

30.000,00

0,00

 100,0

Sredstva za sufinanciranje obveznog doprinosa korisnika financiranja za provedbu programa i projekata ugovorenih iz fondova Europske unije i inozemnih javnih izvora (čl. 1. st. 4. al. 5. Uredbe)

10.000,00

0,00

 100,0

Sredstva za programe ili projekte zapošljavanja (čl. 1. st. 4. al. 7. Uredbe)

7.500,00

0,00

 100,0

Nefinancijska sredstva dodijeljena putem javnog natječaja ili javnog poziva

Ukupno:

1.2.

139.042.928,02

165.427.120,34

16,5

 19,0

Pregled sredstava dodijeljenih izvan natječaja, odlukom načelnika općine 176

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh