Page 190

civilnoga društva (donacije) putem javnog natječaja/poziva (231 općina), iza čega slijedi dodjela sredstva za provedbu javne ovlasti povjerene posebnim zakonom (299 općina), a na trećem mjestu nalaze se sredstva za realizaciju programa javnih potreba utvrđenih posebnim zakonom (53 općine). Od 334 općine koje su dostavile detaljna izvješća, njih 9 se izjasnilo da u 2016. godini nisu dodjeljivale sredstva iz općinskih proračuna organizacijama civilnoga društva. Analizom dodijeljenih iznosa prema vrsti i načinu dodjeljivanja financijskih sredstava, utvrđeno je da od ukupnog iznosa dodijeljenih sredstava najveći udio čine sredstva za projekte i programe organizacija civilnoga društva (donacije) putem javnog natječaja/poziva – 65.848.144,00 kn, odnosno 39,8% ukupno dodijeljenog iznosa. Slijede sredstva za provedbu javne ovlasti povjerene posebnim zakonom – 59.707.712,24 kn, odnosno 36,1% ukupnog iznosa. Dodjela sredstva za realizaciju programa javnih potreba utvrđenih posebnim zakonom nalazi se na trećem mjestu u iznosu od 17.974.308,70 kn (10,9%). Sredstva dodijeljena na neki drugi način koji nije predviđen Uredbom i dalje su visoka i iznose 17.797.656,71 kn (10,8%). U financiranim iznosima manjim od 10% ukupnog iznosa dodijeljenih sredstava slijede: sredstva za aktivnosti za koje udruga ima isključivu nadležnost ili operativnu sposobnost i financirane su izravnom dodjelom sredstava – 2.116.099,64 kn (1,3%) i sredstva dodijeljena jednokratno, odlukom čelnika bez javnog natječaja, za neplanirane aktivnosti – 797.365,31 kn (0,5%). Nefinancijska sredstva dodijeljena putem javnog natječaja ili javnog poziva iznose 588.016,02 kn (0,4%). Za sredstva za pružanje socijalnih usluga dodijeljeno je 466.059,52 kn (0,3%), a svega 0,1% ili 110.500,00 kn dodijeljeno je za sredstva za podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge. Udio u ukupnom iznosu dodijeljenih sredstava manji je od 0,1% u sljedećim načinima dodjeljivanja sredstava: Sredstva za aktivnosti koje su zbog nepredviđenih događaja financirane izravnom dodjelom sredstava iznose samo 13.012,50 kn, a nefinancijska sredstva dodijeljena odlukom čelnika davatelja iznose 8.245,70 kn. Tablica 232. Oblik i namjena dodjele financijskih sredstava Oblik i namjena dodjele financijskih sredstava Sredstva za projekte i programe organizacija civilnoga društva (donacije) putem javnog natječaja/poziva (čl. 1. st. 4. al. 1. Uredbe) Sredstva za provedbu javne ovlasti povjerene posebnim zakonom (čl. 1. st. 4. al. 3. Uredbe ) Sredstva za realizaciju programa javnih potreba utvrđenih posebnim zakonom (čl. 1. st. 4. al. 2. Uredbe) Sredstva dodijeljena na neki drugi način koji nije predviđen Uredbom Sredstva za aktivnosti za koje udruga ima isključivu nadležnost ili operativnu sposobnost i financirane su izravnom dodjelom sredstava (čl. 6. st. 3. al. 2. Uredbe ) Sredstva jednokratno za neplanirane aktivnosti, dodijeljena odlukom čelnika bez javnog natječaja (čl. 6. st. 3. al. 4. Uredbe) Nefinancijska sredstva dodijeljena putem javnog natječaja ili javnog poziva Sredstva za pružanje socijalnih usluga (čl. 1. st. 4. al. 4. Uredbe) Sredstva za podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge (čl. 1. st. 4. al. 6. Uredbe) Sredstva za aktivnosti koje su zbog nepredviđenih događaja financirane izravnom dodjelom sredstava (čl. 6. st. 3. al. 1. Uredbe) Nefinancijska sredstva dodijeljena odlukom čelnika davatelja

N

Iznos (kn)

%

231

65.848.144,00

39,8

299

59.707.712,24

36,1

53

17.974.308,70

10,9

146

17.797.656,71

10,8

14

2.116.099,64

1,3

68

797.365,31

0,5

1

588.016,02

0,4

13

466.059,52

0,3

2

110.500,00

0,1

2

13.012,50

*

2

8.245,70

*

Ukupno:

165.427.120,34

100,0

* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1%. N u tablici označava broj općina koje su koristile pojedini oblik i namjenu dodjele sredstava, uz napomenu da je u tom pitanju bilo moguće odabrati više ponuđenih odgovora

175

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh