Page 186

Punat Satnica Đakovačka Proložac Sv. Juraj na Bregu Suhopolje Starigrad Gračac Legrad Preko Kalinovac Lovinac Nova Kapela Čačinci Vrpolje Šenkovec Drenovci Lipovljani Štefanje Tordinci Pušća Lobor Posedarje Topusko Kloštar Podravski Sveti Đurđ Lastovo Ernestinovo Privlaka Martijanec Petrijevci Sveti Ilija Brtonigla-Verteneglio Sirač Koška Magadenovac Muć Donji Andrijevci Hercegovac Rovišće Kotoriba Kamanje Mihovljan Podgorač Jalžabet Babina Greda Nova Bukovica Bednja Rasinja Staro Petr. Selo Gunja Stari Mikanovci Svetvinčenat Kaptol Lumbarda Voćin Feričanci

537.413,48 535.660,00 526.500,00 515.635,85 514.239,16 506.722,50 504.677,25 499.395,16 495.352,09 490.599,21 488.500,00 486.800,00 484.500,00 482.500,00 479.700,00 477.075,87 475.273,17 471.500,00 469.548,39 469.143,16 468.295,97 467.500,00 452.517,25 446.090,00 445.276,06 444.883,54 444.500,00 444.250,00 444.124,35 442.200,00 438.846,90 436.953,34 435.550,00 429.000,00 425.906,38 420.698,52 417.807,37 416.645,00 415.579,88 412.743,00 412.731,70 412.350,00 408.000,00 407.939,94 407.800,00 407.366,09 402.825,32 401.901,23 399.600,00 396.082,06 391.859,37 390.500,00 388.289,21 378.500,00 377.953,03 376.464,00

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

46 44 13 47 20 24 9 26 14 12 9 36 28 26 16 28 23 15 19 10 15 15 12 23 30 10 25 14 26 37 13 14 21 19 15 13 19 32 18 17 12 9 30 24 15 15 19 45 24 14 19 16 20 15 17 17

171

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh