Page 18

Sredstva iz dijela prihoda turističkih zajednica Sredstva iz ostalih inozemnih fondova (Fondovi zemalja Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške) Sredstva iz dijela prihoda od HRT pristojbe Sredstva iz naknade za zaštitu okoliša Sredstva iz prihoda javnih visokoškolskih ustanova Sredstva iz prihoda lučkih uprava Sredstva javnih ustanova i zaklada na lokalnoj razini Sredstva iz naknade za uporabu javnih cesta Nefinancijska sredstva

13.180.927,56

0,8

4.908.852,70 4.603.961,06 3.022.911,91 1.497.112,00 204.854,30 168.486,00 106.350,00 1.872.689,80

0,3 0,3 0,2 0,1 * * * 0,1

Ukupno:

1.742.330.255,39

100,00

* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1%.

Tijela državne uprave, uredi Vlade Republike Hrvatske i druge javne institucije dodijelili su organizacijama civilnoga 724.747.613,07 kn, odnosno 41,6% od sveukupno dodijeljenog iznosa iz javnih izvora. Od toga je iz dijela prihoda od igara na sreću dodijeljeno 372.351.469,28 kn, odnosno 21,4% ukupnih sredstava, dok je iz sredstava državnog proračuna dodijeljeno 230.926.369,60 kn, odnosno 13,3% ukupnih sredstava. Županije, Grad Zagreb, gradovi i općine su u 2016. godini dodijelili ukupno 963.550.568,21 kn, odnosno 55,3% sredstava iz svih javnih izvora. Iz sredstava proračuna gradova dodijeljeno je 24,2% ukupnih sredstava (421.710.799,87 kn), iz sredstava proračuna županija dodijeljeno je 6,6% ukupnih sredstava (114.941.837,26 kn). Sredstva iz proračuna Grada Zagreba čine udio od 15% u ukupno dodijeljenom iznosu (262.067.072,46 kn), dok je iz sredstava proračuna općina dodijeljeno 9,5% ukupnih sredstava (164.830.858,62 kn). Osim već spomenutih davatelja sredstava navedenih u Tablici 1., primjenom Uredbe od ožujka 2015. godine, baza obveznika primjene kriterija, mjerila i postupaka financiranja prilikom dodjeljivanja sredstava udrugama za njihove projekte i programe višestruko se povećala, te su drugu godinu zaredom u Izvješću prikazani i prikupljeni podaci od 532 trgovačka društva u vlasništvu Republike Hrvatske i jedne ili više jedinica lokalne i područne samouprave, koja su iz svojih proračuna putem sponzorstava i donacija dodijelila 38.978.456,75 kn, odnosno 2,2% od ukupno dodijeljenih sredstava. Također, u Izvješću su i ove godine prikazani prikupljeni podaci od 86 turističkih zajednica koje su iz dijela svojih prihoda, putem javnih poziva i temeljem zamolbi pojedinih organizacija civilnoga društva, dodijelile ukupno 13.180.927,56 kn, odnosno 0,8% od ukupno dodijeljenih sredstava iz javnih izvora u 2016.

3

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh