Page 174

nezavisno praćenje i predlaganje javnih politika ...) medijska produkcija i izdavaštvo

1.417.825,99

0,3

85

1,1

kulturni amaterizam udruga nacionalnih manjina

1.292.021,00

0,3

98

1,3

usluge privremenog smještaja (prihvatilišta za beskućnike, skloništa za žrtve nasilja)

1.142.000,00

0,3

5

0,1

preventivni zdravstveni pregledi i savjetovanja

982.481,46

0,2

34

0,5

istraživanje

915.100,00

0,2

40

0,5

medijacija

734.705,00

0,2

39

0,5

organizacija zajedničkih aktivnosti roditelja i djece s poremećajima u ponašanju

695.715,00

0,2

23

0,3

donatorske akcije i razvoj zakladništva

549.300,00

0,1

19

0,3

radne terapije

545.303,56

0,1

27

0,4

usluge dnevnog ili poludnevnog boravka (osobe više životne dobi, djeca i odrasle osobe s invaliditetom)

362.157,08

0,1

18

0,2

poduzetničke i proizvodne aktivnosti

342.322,24

0,1

44

0,6

unaprjeđenje smještaja unutar obitelji ili oblici zamjene za obiteljsku skrb

306.000,00

0,1

4

0,1

besplatna pravna pomoć

253.039,00

0,1

22

0,3

organiziranje likovne kolonije

219.505,56

0,1

15

0,2

usluge njege i dugotrajne skrbi u zajednici (uključujući i hospicij)

209.667,00

*

6

0,1

usluge u razvoju neprofitnog poduzetništva

196.629,10

*

21

0,3

promicanje lovstva i povećanje matičnih lovnih fondova

158.734,33

*

15

0,2

promicanje ravnopravnosti u podjeli obiteljskih uloga

100.673,75

*

11

0,1

15.000,00

*

1

*

372.545,05

0,1

4

0,1

421.710.799,87

100,0

7414

100,0

zastupanje pred sudovima nešto drugo Ukupno: * Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1%. N= broj projekata

4.

Raspisivanje, vrednovanje i praćenje natječaja za dodjelu financijskih sredstava projektima organizacija civilnoga društva u 2016. godini na razini gradova

Podaci o postupku dodijeljenih sredstava i standardima financiranja u 2016. godini dostavljani su putem elektroničkih obrazaca Upitnika, koji su se ispunjavali u informacijskom sustavu eIzvještavanjeOCD. Od 99 gradova za koje je Ured za udruge putem informacijskog sustava eIzvještavanjeOCD zaprimio i odobrio ispunjen obrazac Detaljnog izvješća, samo je za 79 gradova odobren i Upitnik. Ostalih 20 gradova nije predalo Upitnik na obradu ili nisu ispravili

159

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh