Page 173

Tablica 224. Dodatni tip aktivnost ili usluga projekata Dodatna aktivnost ili usluga koja se provodi projektom športske aktivnosti djece i mladih

Iznos (kn)

%

N

%

112.337.174,21

26,6

812

11,0

športska natjecanja

74.542.981,44

17,7

460

6,2

organiziranje slobodnog vremena (druženja, klubovi, izleti, rekreacija, kreativne i zabavne aktivnosti ...)

34.162.394,38

8,1

1522

20,5

usluge usmjerene na podizanje kvalitete i kulture življenja

30.402.277,74

7,2

1001

13,5

suradnja s lokalnim institucijama

24.624.792,69

5,8

231

3,1

aktivnosti vezane uz zaštitu prirode i okoliša

21.561.623,15

5,1

172

2,3

izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva

18.876.824,80

4,5

215

2,9

pružanje terenskih usluga pojedincima, obiteljima ili grupama korisnika (prijevoz osoba s invaliditetom i starijih, kućni i bolnički posjeti, pomoć u kući ...)

12.429.732,47

2,9

75

1,0

izgradnja kapaciteta javnih ustanova pružatelja usluga

10.452.261,00

2,5

12

0,2

umrežavanje

8.404.565,73

2,0

114

1,5

kulturno stvaralaštvo

7.742.636,80

1,8

518

7,0

osposobljavanje volontera, posredovanje u volontiranju, volonterski servisi

6.688.092,02

1,6

52

0,7

savjetovanje i psihosocijalna podrška

6.516.758,12

1,5

234

3,2

humanitarne usluge za siromašne građane (podjela bonova za kupnju hrane, sufinanciranje dijela troškova...)

5.422.308,76

1,3

60

0,8

unaprjeđenje turističke ponude

5.201.757,33

1,2

312

4,2

informiranje i osvještavanje javnosti (tribine, konferencije, javni nastupi, kampanje ...)

4.829.183,39

1,1

285

3,8

poticanje lokalne zajednice za projekte zdrave zajednice

4.772.472,96

1,1

113

1,5

briga o osobama starije životne dobi (edukacija, tečajevi, radionice, druženja ...)

3.808.448,34

0,9

93

1,3

tehničke aktivnosti djece i mladih

3.574.758,28

0,8

153

2,1

izvanškolsko i izvaninstitucionalno obrazovanje, stručno usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje

3.041.474,93

0,7

97

1,3

usluge usmjerene na programe samopomoći (korisnicima materijalne pomoći te drugim marginaliziranim i socijalno ugroženim skupinama)

3.011.069,34

0,7

55

0,7

aktivnosti usmjerene podizanju razine kvalitete života osoba s invaliditetom

2.999.748,14

0,7

108

1,5

izgradnja kapaciteta javne i lokalne uprave

2.211.350,00

0,5

21

0,3

rehabilitacija i terapijska intervencija

1.803.013,74

0,4

89

1,2

javno zagovaranje (lobiranje, kampanje, direktne akcije,

1.482.374,99

0,4

79

1,1

158

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh