Page 172

medijska produkcija i izdavaštvo

1.336.008,26

0,3

77

1,0

osposobljavanje volontera, posredovanje u volontiranju, volonterski servisi

1.211.345,00

0,3

31

0,4

unaprjeđenje turističke ponude

1.190.591,89

0,3

79

1,1

poticanje lokalne zajednice za projekte zdrave zajednice

970.117,78

0,2

76

1,0

poduzetničke i proizvodne aktivnosti

929.296,36

0,2

63

0,8

umrežavanje

878.039,00

0,2

30

0,4

javno zagovaranje (lobiranje, kampanje, direktne akcije, nezavisno praćenje i predlaganje javnih politika ...)

781.850,00

0,2

32

0,4

preventivni zdravstveni pregledi i savjetovanja

638.125,06

0,2

58

0,8

usluge dnevnog ili poludnevnog boravka (osobe više životne dobi, djeca i odrasle osobe s invaliditetom)

599.100,00

0,1

20

0,3

promicanje lovstva i povećanje matičnih lovnih fondova

562.967,72

0,1

48

0,6

istraživanje

336.473,39

0,1

32

0,4

organiziranje likovne kolonije

266.950,00

0,1

24

0,3

usluge njege i dugotrajne skrbi u zajednici (uključujući i hospicij)

256.000,00

0,1

7

0,1

radne terapije

250.971,00

0,1

23

0,3

besplatna pravna pomoć

140.000,00

*

10

0,1

organizacija zajedničkih aktivnosti roditelja i djece s poremećajima u ponašanju

127.000,00

11

0,1

usluge u razvoju neprofitnog poduzetništva

123.740,00

*

16

0,2

donatorske akcije i razvoj zakladništva

74.749,00

*

13

0,2

unaprjeđenje smještaja unutar obitelji ili oblici zamjene za obiteljsku skrb

65.192,69

10

0,1

medijacija

35.725,00

*

5

0,1

promicanje ravnopravnosti u podjeli obiteljskih uloga

10.569,66

*

2

*

22.544.104,54

5,3

200

2,7

421.710.799,87

100,0

7414

100,0

nešto drugo Ukupno:

*

*

* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1%. N= broj projekata

3.4.2. Dodatni tip aktivnosti ili usluga koja se provodi projektom Najbrojniji dodatni tip aktivnosti su športske aktivnosti djece i mladih koje su financirane s 112.337.174,21 kn, što čini 26,6% ukupnog iznosa. Druga najbrojnija zabilježena aktivnost odnosi se na športska natjecanja, čiji je udio u ukupnom iznosu 17,7%, odnosno 74.542.981,44 kn. Na trećem mjestu su aktivnosti vezane uz organiziranje slobodnog vremena, s ukupnim iznosom od 34.162.394,38 kn (8,1%). Ostale dodatne aktivnosti ili usluge su u ukupnom iznosu zastupljene manje od 8% udjela, što se može vidjeti u tablici koja slijedi.

157

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh