Page 170

mali i srednji poduzetnici i obrtnici osobe s cerebralnom i dječjom paralizom odgojno-obrazovni djelatnici

150.866,04 149.987,50 137.400,00

* * *

11 8 12

0,1 0,1 0,2

gluhe osobe invalidi rada novorođenčad

119.500,00 102.939,00 99.600,00

* * *

6 6 4

0,1 0,1 0,1

izbjeglice i prognanici predstavnici medija potrošači

84.101,65 82.089,38 72.607,00

* * *

4 10 8

0,1 0,1 0,1

gluhonijeme osobe žene ruralnih područja osobe s mišićnom distrofijom

71.500,00 60.840,00 56.000,00

* * *

9 6 4

0,1 0,1 0,1

poslovne organizacije osobe s multiplom sklerozom osobe koje boluju od malignih bolesti

54.901,56 54.000,00 53.753,56

* * *

1 8 8

* 0,1 0,1

žrtve i svjedoci ratnih zločina mladi s poremećajima u ponašanju ovisnici i liječeni ovisnici

44.421,00 43.715,63 42.500,00

* * *

6 6 4

0,1 0,1 0,1

osobe s mentalnom retardacijom žene s invaliditetom povratnici u poratna područja

39.000,00 37.000,00 21.600,00

* * *

3 4 4

* 0,1 0,1

sindikati osobe s paraplegijom/tetraplegijom Romi

21.500,00 21.000,00 19.771,00

* * *

3 2 4

* * 0,1

žene poduzetnice tijela državne uprave osobe koje boluju od zaraznih bolesti

19.556,10 16.500,00 15.000,00

* * *

5 2 1

0,1 * *

ovisnici i liječeni ovisnici o opojnim drogama osobe s transplantiranim organima poslodavci

14.500,00 12.000,00 12.000,00

* * *

3 2 2

* * *

civilni invalidi rata romska djeca i mladi djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi

10.000,00 7.239,92 5.000,00

* * *

2 4 3

* 0,1 *

ilegalni imigranti ovisnici i liječeni ovisnici o nikotinu žene pripadnice nacionalnih manjina

5.000,00 5.000,00 3.000,00

* * *

1 1 1

* * *

osobe s amputacijom zatvorenici i bivši zatvorenici

1.000,00 817,30

* *

1 1

* *

421.710.799,87

100,0

7414

100,0

Ukupno: * Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1%. N= broj projekata

3.4.

Tip aktivnosti ili usluga koja se provodi projektom

3.4.1. Osnovna aktivnost ili usluga koja se provodi projektom Rezultati analize o dodijeljenim sredstvima iz proračuna gradova pokazuju da su športska natjecanja na razini gradova u 2016. godini financirana u iznosu od 133.988.470,65 kn, što je

155

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh