Page 168

policijski službenici romska djeca i mladi izbjeglice i prognanici

20.500,00 20.000,00 18.000,00

* * *

4 3 2

0,1 * *

osobe koje boluju od zaraznih bolesti zdravstvene ustanove trudnice

15.000,00 13.000,00 12.435,75

* * *

1 3 2

* * *

obitelji s troje i više djece žene poduzetnice ovisnici i liječeni ovisnici o nikotinu

10.000,00 9.000,00 7.000,00

* * *

2 3 1

* * *

4.000,00 2.000,00 6.707.326,04

* * 1,6

1 1 166

* * 2,2

421.710.799,87

100,0

7414

100,0

osobe s amputacijom pravosudni djelatnici ostali Ukupno: * Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1%. N= broj projekata

3.3.2. Neizravna korisnička skupina Opća populacija građana je kao neizravna korisnička skupina u najvećoj mjeri zastupljena u ukupno dodijeljenom iznosu za financiranje projekata, i to u iznosu od 129.002.762,09 kn, odnosno 30,6%. Slijede športaši, čiji je udio u ukupnom iznosu 15,1%, odnosno 63.624.011,29 kn. Na trećem mjestu je opća populacija mladih s udjelom od 13,5% u ukupnom iznosu 57.010.728,79 kn. Ostale neizravne korisničke skupine su u ukupnom iznosu zastupljene manje od 6% udjela, što se može vidjeti u tablici koja slijedi.

Tablica 222. Neizravna korisnička skupina Neizravna korisnička skupina građani – opća populacija

Iznos (kn)

%

N

%

129.002.762,09

30,6

2582

34,8

športaši mladi - opća populacija športski djelatnici

63.624.011,29 57.010.728,79 24.655.120,98

15,1 13,5 5,8

392 1013 78

5,3 13,7 1,1

djeca - opća populacija športaši s invaliditetom udruge i građanske inicijative

16.980.028,04 15.574.122,72 13.899.575,92

4,0 3,7 3,3

346 35 127

4,7 0,5 1,7

regionalna ili lokalna samouprava turisti žrtve katastrofa

8.866.825,04 8.091.874,62 6.891.539,65

2,1 1,9 1,6

40 228 26

0,5 3,1 0,4

lokalna i regionalna samouprava obitelji volonteri

6.420.002,12 5.743.551,15 5.590.125,70

1,5 1,4 1,3

134 228 54

1,8 3,1 0,7

osobe s invaliditetom osobe u riziku od siromaštva i siromašne osobe osobe starije životne dobi

4.544.508,46 4.223.031,70 3.909.565,89

1,1 1,0 0,9

98 40 130

1,3 0,5 1,8

žrtve nasilja umirovljenici navijačke skupine

3.083.510,31 2.687.037,47 2.438.000,00

0,7 0,6 0,6

6 98 6

0,1 1,3 0,1

153

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh