Page 166

udjelom od 4,2% u ukupnom iznosu. Ostali korisnici su zastupljeni s udjelom manjim od 4%, što je prikazano u tablici koja slijedi. Tablica 221. Izravna korisnička skupina Izravna korisnička skupina

%

N

%

180.715.152,00 108.495.934,45

42,9 25,7

1033 2134

13,9 28,8

23.650.609,19 17.919.316,84 8.941.295,89

5,6 4,2 2,1

239 530 64

3,2 7,1 0,9

djeca - opća populacija branitelji - veterani športski djelatnici

7.422.991,30 5.788.141,80 4.766.462,62

1,8 1,4 1,1

385 536 10

5,2 7,2 0,1

osobe s invaliditetom darovita djeca i mladi žrtve katastrofa

4.460.278,56 3.757.123,76 3.624.816,51

1,1 0,9 0,9

157 76 12

2,1 1,0 0,2

umirovljenici osobe starije životne dobi obitelji

3.185.730,62 3.088.323,46 2.098.334,84

0,8 0,7 0,5

151 79 33

2,0 1,1 0,4

djeca do 14 godina invalidi Domovinskog rata regionalna ili lokalna samouprava

1.938.854,02 1.923.907,42 1.883.000,00

0,5 0,5 0,4

154 69 4

2,1 0,9 0,1

beskućnici djeca s teškoćama u razvoju nacionalne manjine

1.708.429,45 1.707.248,88 1.644.084,40

0,4 0,4 0,4

12 72 116

0,2 1,0 1,6

ruralno stanovništvo akademska zajednica civilni stradalnici

1.438.873,93 1.289.160,84 1.172.717,00

0,3 0,3 0,3

38 61 17

0,5 0,8 0,2

civilni invalidi rata manjine - općenito poljoprivrednici i ribari

1.036.000,00 1.006.802,72 891.112,03

0,2 0,2 0,2

11 26 60

0,1 0,4 0,8

povratnici u poratna područja slijepe i slabovidne osobe obitelji branitelja

789.631,40 775.256,54 762.231,76

0,2 0,2 0,2

15 66 41

0,2 0,9 0,6

djeca od 14 do 18 godina žene žrtve obiteljskog nasilja ljubitelji životinja

749.915,00 737.150,00 719.454,54

0,2 0,2 0,2

46 13 64

0,6 0,2 0,9

ovisnici i liječeni ovisnici studenti ustanove socijalne skrbi

647.090,73 613.469,82 581.000,00

0,2 0,1 0,1

19 30 4

0,3 0,4 0,1

djeca s poremećajima u ponašanju lokalna i regionalna samouprava lovci

547.989,00 542.400,00 539.402,05

0,1 0,1 0,1

19 18 43

0,3 0,2 0,6

osobe koje boluju od kroničnih bolesti osobe s intelektualnim teškoćama osobe s mentalnom retardacijom

530.632,48 511.262,00 507.900,00

0,1 0,1 0,1

38 20 16

0,5 0,3 0,2

inovatori mladi s teškoćama u razvoju

500.052,92 481.000,00

0,1 0,1

28 12

0,4 0,2

športaši građani – opća populacija udruge i građanske inicijative mladi - opća populacija osobe u riziku od siromaštva i siromašne osobe

Iznos (kn)

151

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh