Page 165

3.

Pregled podataka vezanih uz trajanje, status, korisnike i aktivnosti financiranih projekata organizacija civilnoga društva 3.1.

Trajanje financiranih projekata

Iz dostavljenih podataka vidljivo je da gotovo 99% financiranih projekata, financiranih u iznosu od 410.885.424,59 kn, traje do dvanaest mjeseci, a tek nešto više od 1% ukupnog broja projekata traje dulje od 12 mjeseci. Tablica 219. Trajanje financiranih projekata Trajanje financiranih projekata

Iznos (kn)

%

N

%

Do 12 mjeseci Dulje od 12 mjeseci

410.885.424,59 7.537.973,72

97,4 1,8

7322 45

98,8 0,6

Dulje od 24 mjeseca

3.287.401,56

0,8

47

0,6

421.710.799,87

100,0

7414

100,0

Ukupno: N = broj projekata

3.2.

Status provedbe projekata

S obzirom na status provedbe projekta iz dostavljenih je podataka razvidno kako je gotovo 99% projekata provedeno sukladno ugovoru, a samo 19 projekata prekinuto je prije isteka ugovornog razdoblja. Tablica 220. Status provedbe projekata Status provedbe projekta

Iznos (kn)

Proveden sukladno ugovoru Provedba je u tijeku (kod višegodišnjih programa) Produljen nakon izvornog ugovornog razdoblja Prekinut prije isteka ugovora Ukupno:

%

N

%

399.779.948,05

94,8

7311

98,6

12.800.191,82

3,0

51

0,7

8.565.800,00

2,0

33

0,4

564.860,00

0,1

19

0,3

421.710.799,87

100,0

7414

100,0

N = broj projekata

3.3.

Korisnici projekta

3.3.1. Izravna korisnička skupina Analizom podataka o dodijeljenim sredstvima iz proračuna gradova utvrđeno je da su, kao skupina izravnih korisnika financiranih projekata, u 2016. godini najveći udio imali športaši. Športaši se spominju u 1033 projekata, financiranih u iznosu od 180.715.152,00 kn što je 42,9% ukupnog iznosa. Prema visini iznosa slijedi opća populacija građana s udjelom od 25,7%, te udruge i građanske inicijative s udjelom od 5,6%. Opća populacija mladih je na četvrtom mjestu s

150

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh