Page 163

2.2.14.Zaštita zdravlja Tablica 215. Pregled specifičnih područja potpore projektima u području zaštite zdravlja Specifično područje financiranja Iznos (kn)

%

Dobrovoljno darivanje krvi

1.264.002,25

19,8

Ostale djelatnosti preventivnog djelovanja, unapređenja i zaštite zdravlja Preventivno djelovanje, unapređenje i zaštita zdravlja Stvaranje uvjeta za što kvalitetniji život oboljelih od kroničnih bolesti

1.239.198,44 1.136.176,26 570.841,34

19,4 17,8 9,0

Prevencija i suzbijanje ovisnosti Unapređenje i zaštita zdravlja osoba oboljelih od malignih bolesti Ostale djelatnosti u području zaštite zdravlja

506.201,79 493.417,81 471.821,25

7,9 7,7 7,4

Unapređenje kvalitete života osoba starije životne dobi Prevencija i zaštita mentalnog zdravlja Zaštita i prevencija bolesti reproduktivnog sustava

451.260,00 163.107,50 30.714,82

7,1 2,6 0,5

30.500,00 14.000,00

0,5 0,2

6.371.241,46

100,0

Strukovne udruge u području zaštite zdravlja Prevencija i unapređenje zdravlja zubi Ukupno:

2.2.15.Zaštita okoliša i prirode Tablica 216. Pregled specifičnih područja potpore projektima u području zaštite okoliša i prirode Specifično područje financiranja Iznos (kn)

%

Zaštita životinja Zaštita okoliša

766.398,78 248.300,00

34,3 11,1

Ostale djelatnosti zaštite okoliša Ostale djelatnosti očuvanja prirode Ostale djelatnosti iz područja zaštite okoliša i prirode

228.700,00 213.411,04 195.723,25

10,2 9,6 8,8

Zaštita voda i mora Očuvanje prirode Zaštita i održivo korištenje šuma

169.300,00 146.838,79 80.400,00

7,6 6,6 3,6

71.353,50 59.732,00 38.400,00

3,2 2,7 1,7

8.000,00 6.000,00

0,4 0,3

2.232.557,36

100,0

Očuvanje prirodne baštine Podizanje svijesti i aktivnosti za smanjenje otpada i povećanje recikliranja Zaštita i održivo korištenje tla Očuvanje posebno vrijednih prirodnih područja i drugih prostora Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije Ukupno:

2.2.16.Zaštita i spašavanje Tablica 217. Pregled specifičnih područja potpore projektima u području zaštite i spašavanja Specifično područje financiranja Iznos (kn) Dobrovoljno vatrogastvo Traganje i spašavanje Ostale djelatnosti iz područja zaštite i spašavanja Pomoć žrtvama katastrofa i sukoba Ukupno:

%

58.470.928,10

87,1

4.579.021,40 3.472.600,23 588.500,00

6,8 5,2 0,9

67.111.049,73

100,0

148

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh