Page 162

rekreacije Športska priprema

255.740,00

0,1

Organiziranje i provođenje rekreacijskog vježbanja

108.360,00

*

Grupni fitnes programi (aerobic, fitnes, pilates i dr.)

45.700,00

*

Organiziranje i provođenje adaptiranog i zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja Ukupno:

*

750,00 228.787.777,12

100,0

* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1%.

2.2.13.Tehnička kultura Tablica 214. Pregled specifičnih područja potpore projektima u području tehničke kulture Specifično područje financiranja Iznos (kn)

%

Organiziranje i razvijanje tehničke kulture

2.512.800,97

29,8

Ostale djelatnosti iz područja tehničke kulture Poticanje kreativnosti i stvaralaštva djece i mladih u tehničkoj kulturi Strukovne udruge u tehničkoj kulturi

2.087.771,85 997.956,22 473.500,00

24,8 11,8 5,6

Ostale djelatnosti komunikacijske tehnike Informatika i računalstvo Inovatorstvo

442.000,00 427.686,44 205.301,39

5,2 5,1 2,4

Ostale djelatnosti modelarstva, maketarstva i graditeljstva Neprofesijska fotografska djelatnost Astronomija

205.000,00 134.300,00 127.400,00

2,4 1,6 1,5

CB radioamaterizam Elektrotehnika, elektronika, automatika i robotika Audiovizualne tehničke djelatnosti

114.800,00 105.352,00 88.323,88

1,4 1,2 1,0

Zrakoplovno modelarstvo i maketarstvo Amaterska radiotelegrafija Robotika

87.000,00 80.000,00 57.378,00

1,0 0,9 0,7

Astronautika i astronomija Komunikacijska tehnika Digitalne komunikacije

45.933,12 36.823,80 27.000,00

0,5 0,4 0,3

Raketno modelarstvo i maketarstvo Graditeljstvo, modelarstvo i maketarstvo Automatika

26.100,00 25.715,18 22.000,00

0,3 0,3 0,3

Izrada uporabnih i ukrasnih tvorevina Radiokonstruktorstvo i samogradnja uređaja Ostale audiovizualne tehničke djelatnosti

20.000,00 20.000,00 17.000,00

0,2 0,2 0,2

Automodelarstvo i automaketarstvo Bežični mrežni sustavi Samogradnja vozila, plovila, letjelica, opreme i pribora

11.000,00 10.000,00 9.000,00

0,1 0,1 0,1

Cjeloživotno obrazovanje u tehničkoj kulturi Ostale djelatnosti elektrotehnike, elektronike, automatike i robotike Neprofesijska filmska djelatnost

5.000,00 3.500,00 2.500,00

0,1 * *

Ostale djelatnosti astronautike i astronomije

2.000,00

*

8.430.142,85

100,0

Ukupno: * Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1%.

147

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh