Page 161

Stručna pomoć i podrška

331.382,04

0,8

Pomoć i podrška mladima

272.600,00

0,6

Psihosocijalna pomoć u kriznim situacijama

265.000,00

0,6

Pomoć i podrška nezaposlenima

211.000,00

0,5

Pomoć i podrška obitelji

182.360,00

0,4

Pomoć žrtvama prirodnih katastrofa

66.276,69

0,2

Rehabilitacija

65.489,63

0,2

Pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija)

59.000,00

0,1

Pomoć i podrška u vlastitom domu i zajednici

45.000,00

0,1

Organizirano stanovanje

40.000,00

0,1

Solidarna posmrtna pripomoć

19.000,00

*

43.441.701,96

100,0

Ukupno: * Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1%.

2.2.12.Šport Tablica 213. Pregled specifičnih područja potpore projektima u području športa Specifično područje financiranja

Iznos (kn)

%

Sudjelovanje u športskom natjecanju

66.056.940,10

28,9

Organiziranje i razvijanje športskih udruga i športskih djelatnosti

55.762.359,00

24,4

Ostale djelatnosti u športu

45.217.243,52

19,8

Organiziranje i provođenje športskih natjecanja i športskih priredbi

28.586.806,80

12,5

Organiziranje športsko rekreacijskih natjecanja i športsko rekreativnih edukativnih projekata i programa

10.050.104,49

4,4

Organiziranje i provođenje pustolovnih, višešportskih i dr. projekata, susreta i turnira

6.521.202,99

2,9

Promocija športa i zdravog načina življenja

5.389.624,45

2,4

Strukovne udruge u športu

2.896.720,00

1,3

Organiziranje športskih edukativnih projekata i programa (kampovi, škole, priredbe, festivali, radionice) za poticanje bavljenja športom i tjelesnim vježbanjem

2.607.468,07

1,1

Ostale djelatnosti organiziranja i provođenja športskih natjecanja i športskih priredbi

1.615.458,09

0,7

Športska rekreacija

1.099.126,02

0,5

Športska poduka

954.200,00

0,4

Upravljanje športskim objektima

738.856,35

0,3

Ostale djelatnosti športske rekreacije

469.667,99

0,2

Tjelesne aktivnosti i igre koje se organizirano izvode radi unapređenja zdravlja i

411.449,25

0,2

146

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh