Page 150

sponzorstva Ukupno:

19.588,02

0,00

396.246.918,77

421.710.799,87

 100,0 

6,4

Tablica 195. Usporedba oblika i namjena dodjele nefinancijskih sredstava u 2016. u odnosu na 2015. godinu na razini gradova Dodijeljeni iznos Dodijeljeni iznos Oblik i namjena dodjele nefinancijskih sredstava % u 2015. (kn) u 2016. (kn) nefinancijska sredstva dodijeljena odlukom gradonačelnika

666.989,74

838.272,17

 25,7

nefinancijska sredstva dodijeljena putem javnog natječaja ili javnog poziva

243.881,25

105.755,00

 56,6

910.870,99

944.027,17

Ukupno:

1.2.

3,6

Pregled financijskih sredstava dodijeljenih izvan natječaja, jednokratno za neplanirane aktivnosti, odlukom gradonačelnika

Sukladno članku 6., stavku 3., alineji 4. Uredbe financijska sredstava do 5.000,00 kuna bez objavljivanja javnog natječaja dodjeljuju se jednokratno i izravno kada se prema mišljenju nadležnog povjerenstva dodjeljuju za aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u godišnjem planu udruge, a ukupan iznos tako dodijeljenih sredstava iznosi najviše 5% svih sredstava planiranih u proračunu za financiranje svih programa i projekata udruga. U 2016. godini izvan natječaja, odnosno jednokratno za neplanirane aktivnosti odlukom gradonačelnika dodijeljeno je 1.220.619,90 kn. Na taj je način sredstva dodijelilo 35 gradova. Njihovi su podaci prikazani u tablici niže i rangirani su prema veličini dodijeljenog iznosa. Tablica 196. Pregled financijskih sredstava dodijeljenih izvan natječaja, jednokratno za neplanirane aktivnosti iz proračuna gradova Iznos dodijeljen odlukom Ukupan iznos Udio u Naziv davatelja sredstava gradonačelnika izvan dodijeljenih sredstava ukupnom natječaja (kn) (kn) iznosu (%) Rovinj-Rovigno Sveti Ivan Zelina Zaprešić

182.053,50 150.000,00 143.100,00

7.376.791,62 3.204.370,00 7.268.557,39

2,5 4,7 2,0

Pazin Ivanić-Grad Orahovica

73.250,00 62.700,00 47.375,00

1.955.776,45 1.296.250,00 1.128.125,00

3,7 4,8 4,2

Našice Ozalj Koprivnica

47.350,00 37.500,00 37.357,03

3.205.612,11 1.190.000,00 7.088.228,90

1,5 3,2 0,5

Novi Vinodolski Lipik Oroslavje

37.252,25 35.500,00 32.850,00

2.787.550,90 1.509.490,00 1.579.223,58

1,3 2,4 2,1

Labin

31.800,00

3.733.704,02

0,9

135

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh