Page 145

Pola, Split, Umag-Umago i Županja, a najviše prigovora imao je Split (45 prigovora). Ukupno je bilo 101 uloženih prigovora, a samo su 23 uvažena. Najviše prigovora se odnosilo na ocjenu o neispunjavanju formalnih uvjeta.

1.

Pregled sredstava dodijeljenih za projekte organizacija civilnoga društva iz proračuna gradova

Od ukupno 127 gradova u Republici Hrvatskoj, Ured za udruge je putem informacijskog sustava eIzvještavanjeOCD zaprimio i odobrio ispunjen obrazac Detaljnog izvješća od 99 gradova, od kojih je za 79 gradova odobren i Upitnik u informacijskom sustavu. Ostalih 20 gradova nije predalo Upitnik na obradu ili nisu ispravili odbijene Upitnike unatoč brojnim opetovanim obavijestima poslanima elektroničkom poštom i telefonskim pozivima. U 2016. godini organizacijama civilnoga društva iz proračuna gradova koji su dostavili uredno izvješće ukupno je dodijeljeno 422.654.827,04 kn za 7414 projekata. Kako je vidljivo iz Tablice 187, financijska sredstva iz proračuna gradova čine 99,8% ukupnog iznosa, odnosno 421.710.799,87 kn, a nefinancijska sredstva čine 0,2% ukupno dodijeljenog iznosa, odnosno 944.027,17 kn. Tablica 189. Dodijeljena financijska i nefinancijska sredstva iz proračuna gradova Dodijeljena financijska i nefinancijska sredstva Dodijeljeni iznos (kn) Financijska sredstva Nefinancijska sredstva

421.710.799,87 944.027,17 422.654.827,04

Ukupno:

% 99,8 0,2 100,00

U Tablici 188. napravljena je usporedba ukupno dodijeljenih sredstava iz proračuna gradova u 2016. u odnosu na 2015. godinu. Vidljiv je rast u dodijeljenim sredstvima, bez obzira što je izvješće za 2016. godinu predalo 13 gradova manje nego izvješće za 2015. godinu (112 gradova). Tablica 190. Usporedba dodijeljenih sredstava u 2016. u odnosu na 2015. godinu na razini gradova Dodijeljeni iznos u Dodijeljeni iznos u Dodijeljena financijska i nefinancijska sredstva 2015. (kn) 2016. (kn) Financijska sredstva Nefinancijska sredstva Ukupno:

Trend (%)

396.246.918,77

421.710.799,87

 6,4

910.870,99

944.027,17

 3,6

397.157.789,76

422.654.827,04

 6,4

Najveći iznos, 35.484.971,69 kn, dodijelio je Split s udjelom od 8,4% u odnosu na ukupni iznos, te redom: Rijeka (s udjelom od 5,8%), Dubrovnik (5,7%), Pula-Pola (5,3%), Osijek (4%) te Zadar (3,7%). Ostali gradovi u 2016. godini dodijelili su iznose čiji je udio manji od 3% ukupnog iznosa. Detaljan prikaz dodijeljenih iznosa od strane gradova nalazi se u Tablici 189, a treba uzeti u obzir da nisu sva sredstva dodijeljena putem javnog natječaja. Tablica 191. Pregled dodijeljenih sredstava za projekte organizacija civilnoga društva iz proračuna gradova Broj Dodijeljena sredstva Naziv davatelja sredstava N raspisanih (kn) natječaja

%

130

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh