Page 142

Šibensko-kninska županija Koprivničko-križevačka županija Ukupno:

4.750,00 2.000,00

5.140.812,50 5.120.615,90

0,1 0,0

624.683,89

326.194.333,45

0,2

Analizom podataka utvrđeno je kako najveći udio u ukupnom iznosu troškova provedbe natječaja imaju naknade članovima stručnih tijela za ocjenjivanje (44,9%). Tablica 187. Vrste troškova za provedbu natječaja Vrste troškova za provedbu natječaja

%

Ukupni iznos troškova

Naknade članovima stručnih tijela za ocjenjivanje

280.490,14

44,9

Drugi troškovi Troškovi objavljivanja javnog natječaja / javnog poziva

200.000,00 144.193,75

32,0 23,1

624.683,89

100,0

Ukupno:

4.4. Sadržaj i broj prigovora zaprimljenih na rezultate dodjele sredstava Tijekom 2016. godine tri su županije (Grad Zagreb, Istarska županija i Zagrebačka županija) zaprimile prigovore. Ukupno je bilo 64 uložena prigovora, a samo sedam prigovora je uvaženo. Najviše prigovora odnosilo se na ocjenu o neispunjavanju formalnih uvjeta. Tablica 188. Sadržaj i broj prigovora Sadržaj prigovora odnosio se na:

Broj uloženih prigovora

Broj uvaženih prigovora

ocjenu o neispunjavanju formalnih uvjeta

48

5

iznos dodijeljenih financijskih sredstava rad tijela koje ocjenjuje projekte i programe sastav tijela koje ocjenjuje projekte i programe

8 7 1

1 0 1

64

7

Ukupno:

127

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh