Page 139

Potencijalni prijavitelji na raspisane natječaje imaju mogućnost postavljanja pitanja o prijavi putem elektroničke pošte

0

20

0

1

Odgovori na postavljena pitanja potencijalnih prijavitelja objavljuju se javno na mrežnim stranicama davatelja sredstava

0

10

10

1

Povjerenstvo za otvaranje prijava i provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja otvara pristigle prijave ¸ i utvrđuje ispunjavaju li propisane uvjete natječaja nakon isteka roka za prijavu

0

19

1

1

Procjenu kvalitete prijavljenih projekata i programa obavlja nezavisno stručno povjerenstvo

0

20

0

1

U radu nezavisnog stručnog povjerenstva sudjeluju zaposlenici davatelja financijskih sredstava

0

16

3

2

U radu nezavisnog stručnog povjerenstva sudjeluju vanjski članovi – stručnjaci za područje natječaja

0

18

2

1

Članovi nezavisnog stručnog povjerenstva za procjenu kvalitete prijavljenih projekata i programa dobivaju naknadu za obavljeni rad

0

8

9

4

Rezultati javnog natječaja / poziva javno se objavljuju

0

21

0

0

Svaki prijavitelj dobiva pisanu obavijest o neuspješnoj prijavi, s pojašnjenjem nedostatka, odnosno dobivene ocjene

0

17

1

3

Prijavitelji imaju pravo naknadnog uvida u zbirnu ocjenu kvalitete svog programa ili projekta

0

21

0

0

Prijavitelji imaju pravo podnošenja prigovora na odluku o neispunjavanju propisanih uvjeta natječaja, odnosno na odluku o dodjeli financijskih sredstava

0

21

0

0

Prigovore rješava posebno ustrojeno povjerenstvo

0

14

6

1

Postoji propisana interna procedura postupanja s otkrivenim nepravilnostima prilikom provedbe natječaja

0

4

13

4

S udrugom se, prije početka provedbe aktivnosti i isplate sredstava, potpisuje ugovor

0

20

0

1

Udruge su dužne, prije potpisa ugovora, dostaviti potpisanu Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja

0

19

1

1

Udruge su dužne, prije potpisa ugovora, dostaviti dokaz o nepostojanju javnog duga

0

18

2

1

Udruge su dužne dostaviti programsko izvješće u svrhu praćenja provedbe financiranog projekta ili programa

0

12

4

5

Udruge su dužne dostaviti financijsko izvješće u svrhu praćenja provedbe financiranog projekta ili programa

0

16

0

5

Provedba financiranih projekata i programa prati se i odlaskom na terenske posjete

0

3

4

14

Tijekom praćenja provedbe financiranih projekata i programa otkrivene su nepravilnosti u provedbi

0

2

17

2

124

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh