Page 138

4.

Raspisivanje, vrednovanje i praćenje natječaja za dodjelu financijskih sredstava projektima organizacija civilnoga društva u 2016. godini na razini županija

4.1. Standardi i postupci za dodjelu sredstava Podaci o postupku dodijeljenih sredstava i standardima financiranja u 2016. godini dostavljani su putem elektroničkih obrazaca koji su se ispunjavali u informacijskom sustavu eIzvještavanjeOCD. Kako bi se utvrdila procjena usklađenosti standarda i postupaka odobravanja financijskih i nefinancijskih podrški s Uredbom, sve županije i Grad Zagreb odgovarali su na 32 pitanja o primjeni standarda financiranja s označavanjem samo jednog od četiri ponuđena odgovora (NIJE PRIMJENJIVO (N/P), DA, NE, DJELOMIČNO). Rezultati su prikazali u tablici kako slijedi. Tablica 184.Standardi i postupci za dodjelu sredstava Standardi i postupci za dodjelu sredstava

N/P

DA

NE

DJELOMIČNO

Postoje strateški i/ili programski dokumenti temeljem kojih su se planirala prioritetna područja i raspisivanje natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz svoje nadležnosti

0

19

0

2

Financijska sredstva se projektima i programima udruga dodjeljuju u pravilu putem natječaja / javnog poziva, sukladno članku 6. stavak 1. i 2. Uredbe

0

19

0

2

Planovi raspisivanja natječaja objavljuju se na godišnjoj razini

0

19

1

1

Raspisani javni natječaji / pozivi otvoreni su najmanje 30 dana

0

21

0

0

Prilikom raspisivanja natječaja, u natječajnoj dokumentaciji utvrđuju se ukupna raspoloživa financijska sredstva te najviši i najniži iznos koji će biti ugovoren

0

18

0

3

Prilikom raspisivanja natječaja, u natječajnoj dokumentaciji utvrđuje se okvirni broj projekata koji će biti financirani

0

12

7

2

Postoji posebna ustrojstvena jedinica za provedbu natječaja, kojoj su ti poslovi (između ostalih) u opisu nadležnosti

0

9

10

2

Postoji utvrđeni postupak za sprječavanje sukoba interesa u provedbi natječaja

0

16

3

2

Sudionici postupka dodjele financijskih sredstava projektima i programima udruga potpisuju Izjavu o nepristranosti i povjerljivosti

0

15

6

0

Raspisani natječaji imaju natječajnu dokumentaciju koja sadrži sve Uredbom propisane obvezne obrasce

0

19

0

2

Raspisani natječaji propisuju osnovna mjerila koja udruge moraju zadovoljiti prije odobravanja i ugovaranja sredstava (članak 5. Uredbe)

0

21

0

0

Nakon raspisivanja natječaja organiziraju se informativne radionice za potencijalne prijavitelje

0

5

11

5

123

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh