Page 13

3.3.2. 4.

Dodatni tip aktivnosti ili usluga koja se provodi projektom ......................................279

Raspisivanje, vrednovanje i praćenje natječaja za dodjelu sredstava projektima organizacija civilnoga društva iz proračuna HOO-a i športskih zajednica ............................................................... 279 4.1. 4.2. 4.3. 4.4.

Javni natječaji/pozivi objavljeni na razini športskih zajednica u Republici Hrvatskoj ..280 Standardi i postupci za dodjelu sredstava ..........................................................................280 Sadržaj i broj prigovora zaprimljenih na natječajni postupak i rezultate dodjele sredstava ....................................................................................................................................282 Povrat sredstava .......................................................................................................................282

VII.2. Analiza financijskih sredstava dodijeljenih iz proračuna vatrogasnih zajednica ............................ 284 1.

Pregled sredstava dodijeljenih organizacijama civilnoga društva iz proračuna vatrogasnih zajednica 285 1.1.

2.

Oblik i namjena dodjele sredstava .......................................................................................288

Pregled sredstava dodijeljenih iz proračuna vatrogasnih zajednica prema području financiranja .. 288 2.1. Opća područja financiranja ..................................................................................................288 2.2. Specifična područja financiranja .........................................................................................289 2.2.1. Kultura i umjetnost .............................................................................................................289 2.2.2. Zaštita i spašavanje ..........................................................................................................289

3.

Pregled podataka prema korisnicima projekata i aktivnostima financiranih projekata.................... 290 3.1. Izravna korisnička skupina.......................................................................................................290 3.2. Neizravna korisnička skupina .................................................................................................290 3.3. Tip aktivnosti ili usluga koji se provodi projektom ...................................................................291 3.3.1. Osnovna aktivnost ili usluga koja se provodi projektom ...........................................291 3.3.2. Dodatni tip aktivnosti ili usluga koji se provodi projektom ........................................291

4.

Raspisivanje, vrednovanje i praćenje natječaja za dodjelu financijskih sredstava projektima organizacija civilnoga društva u 2016. godini na razini vatrogasnih zajednica .................................. 292 1.1. 1.2.

Procjena stupnja usklađenosti standarda i postupaka odobravanja financijskih i nefinancijskih podrški s Uredbom ..........................................................................................292 Javni natječaji/pozivi objavljeni na razini vatrogasnih zajednica ..................................294

VII.3. Analiza financijskih sredstava dodijeljenih iz proračuna zajednica tehničke kulture .................... 295 1.

Pregled sredstava dodijeljenih organizacijama civilnoga društva iz proračuna zajednica tehničke kulture ........................................................................................................................................................ 296 1.1. Oblik i namjena dodjele sredstava ..........................................................................................297

2.

Pregled sredstava dodijeljenih iz proračuna zajednica tehničke kulture prema području financiranja 298

3.

Pregled podataka prema korisnicima projekata i aktivnostima financiranih projekata.................... 299 3.1. Izravna korisnička skupina.......................................................................................................299 3.2. Neizravna korisnička skupina .....................................................................................................299 3.3. Tip aktivnosti ili usluga koji se provodi projektom ...................................................................300 3.3.1. Osnovna aktivnost ili usluga koja se provodi projektom ...........................................300 3.3.2. Dodatni tip aktivnosti ili usluga koji se provodi projektom ........................................301

4.

Raspisivanje, vrednovanje i praćenje natječaja za dodjelu financijskih sredstava projektima organizacija civilnoga društva u 2016. godini na razini zajednica tehničke kulture ........................... 301

X

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh