Page 122

Ostale djelatnosti znanosti, stručnog rada i istraživanja

0,00

/

13.000,00

2,2

Odgoj i obrazovanje za zaštitu i promicanje povijesnokulturne baštine i nacionalnoga identiteta

0,00

/

9.800,00

1,6

Strukovne udruge u odgoju i obrazovanju

0,00

/

8.500,00

1,4

Prirodne znanosti

0,00

/

3.000,00

0,5

1.995.262,20

100,0

601.725,00

100,0

Ukupno:

2.2.10.

Održivi razvoj

Tablica 170. Pregled specifičnih područja održivog razvoja Grad Zagreb (kn)

Specifično područje financiranja

Iznos za županije (kn)

%

%

Edukacija za održivi razvoj urbanih područja

43.000,00

49,0

0,00

/

Planiranje razvoja urbanih područja

29.800,00

33,9

0,00

/

Edukacija za održivi razvoj ruralnih područja

15.000,00

17,1

19.920,85

2,6

LEADER pristup razvoju ruralnih područja

0,00

/

199.249,82

26,0

Ostale aktivnosti vezane za razvoj ruralnih područja

0,00

/

167.250,00

21,8

Ostale djelatnosti razvoja ruralnih područja

0,00

/

110.599,79

14,4

Planiranje razvoja ruralnih područja

0,00

/

108.270,00

14,1

Razvoj ruralnih područja

0,00

/

90.312,50

11,8

Ostale djelatnosti održivog gospodarskog razvoja

0,00

/

30.000,00

3,9

Ostale djelatnosti iz područja održivog razvoja

0,00

/

15.618,74

2,0

Razvoj urbanih područja

0,00

/

15.000,00

2,0

Zaštita javnih dobara u urbanim područjima

0,00

/

8.000,00

1,0

Održivi gospodarski razvoj

0,00

/

3.000,00

0,4

87.800,00

100,0

767.221,70

100,0

Ukupno:

2.2.11.

Socijalna djelatnost

Tablica 171. Pregled specifičnih područja iz socijalne djelatnosti Specifično područje financiranja

Grad Zagreb (kn)

%

Iznos za županije (kn)

%

Pomoć i podrška osobama s invaliditetom

4.077.987,50

24,9

1.707.944,25

13,3

Pomoć i podrška osobama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti

3.216.500,00

19,6

585.649,96

4,6

Prevencija nasilja

2.325.000,00

14,2

9.000,00

0,1

Psihosocijalna podrška

1.103.000,00

6,7

75.000,00

0,6

107

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh